Svårt att locka ungdomar till VA-branschen

Publicerad: 5 juli, 2018

Hur ska VA-branschen bli attraktiv var ämnet för en diskussion med en panel bestående av Anette Seger, Daniel Hellström, Peter Larsson, Per Nordenstam, Anna Dahlman Petri och Mats Rostö. Foto Jan Bjerkesjö.

Hur ska VA-branschen bli attraktiv var ämnet för en diskussion med en panel bestående av Anette Seger, Daniel Hellström, Peter Larsson, Per Nordenstam, Anna Dahlman Petri och Mats Rostö. Foto Jan Bjerkesjö.

VA-branschen är en av många branscher som har svårigheter att locka ungdomar. Över huvud taget har det blivit allt svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenheter. Samtidigt är behovet stort när samhällsutvecklingen och urbaniseringen fortsätter i hög takt.

Det här var temat för ett seminarium på Vattenforum på Almedalsveckan, arrangerat av Svenskt Vatten och Varim – vattenreningsindustrins mötesplats. Kompetensbristen blir en broms för hela samhällsutvecklingen eftersom VA-sektorn är en förutsättning för att bygga bostäder och lösa övriga vattenrelaterade frågor.

VA-sektorn står inför ett systemskifte där digitaliseringen förändrar arbetssättet. Daniel Hellström, utvecklingsledare vid Svenskt Vatten, informerade om vad som görs på utbildningssidan. Bland annat så finns det nu 40 doktorander vid Vattenforskarskolan och 1.300 personer har vidareutbildat sig. Men problemet är att VA-ämnet fasas ut när det gäller basutbildningar, därifrån personer sedan rekryteras ”uppåt” i kedjan. Slås själva grunden och basutbildningen ut så kommer hela pyramiden att rämna.

Enligt Svenskt Vatten så kommer det finnas behov av cirka 100 nya ingenjörer varje år för att klara behovet, men frågan är om VA-branschen kan göra sig så attraktiv att ungdomarna väljer att satsa här.

Hur branschen ska bli attraktiv vad något som panelen med Daniel Hellström, Anette Seger, styrelseordförande Varim, Per Nordenstam, VD för arbetsgivarorganisationen Sobona, Peter Larsson, samhällspolitisk direktör för Sveriges Ingenjörer, Anna Dahlman Petri, avdelningschef vid WSP Sverige och Mats Rostö, VD för Nacka Vatten och Avfall, diskuterade under ledning av Ursula Forner, Varim.

Per Nordenstam menade att ungdomar vill arbeta i yrken som gör samhällsnytta, och det talar för att VA-branschen skulle kunna vara en tänkbar kandidat. Peter Larsson pekade på lönesättningen för att göra yrket attraktivt, här kan det skilja många tusenlappar varje månad beroende på var en ingenjör arbetar. Men han pekade också på att branschen behövde få ny identitet och menade att det inte är någon idag som jobbar inom Tekoindustrin utan att man instället jobbar inom mode och fashion.

Mats Rostö gav uttryck för att det inte bara kan vara en lönefråga när det gäller nyrekryteringar utan att samhällsnyttan ges en större tyngd. Anna Dahlman Petri menade att många ingenjörer idag hoppar mellan arbeten i syfte att utnyttja bristen på kompetens för att få allt högre lön. Ett känt fenomen när behovet är större än utbudet. Anette Seger pekade på behovet att få fler samarbeten för att på det sättet klara behovet.

Peter Larsson menade att många ungdomar har, trots skriande behov av arbetskraft, svårt att få sitt första jobb och därmed komma in på arbetsmarknaden. Här skulle branschen gemensamt kunna erbjuda nya ingångar eftersom många ingenjörer uppskattar sina arbetsplatser och arbetsuppgifter.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och utan fungerande vattenflöden kan inte samhället fungera. Och behovet av arbetskraft inom VA-sektorn är stort redan idag.

Jan Bjerkesjö