Nu kan du anmäla intresse för ett studiebesök

Publicerad: 24 juni, 2018

Att intresset för studiebesök är stort visade inte minst antalet deltagare vid Aarsleffs studiebesök i samband med NoDig-konferensen. Nu öppnar svenska arbetsgruppen inom SSTT för möjligheten via intresseanmmälan.

Att intresset för studiebesök är stort visade inte minst antalet deltagare vid Aarsleffs studiebesök i samband med NoDig-konferensen. Nu öppnar svenska arbetsgruppen inom SSTT för möjligheten via intresseanmmälan.

Som ett led i att sprida kunskapen om schaktfria metoder finns det nu möjlighet för den som vill veta mer att anmäla intresse för ett studiebesök på någon av branschens arbetsplatser i Sverige.

Beslutet togs av den svenska arbetsgruppen inom SSTT.

Bland tekniker för schaktfri ledningsförnyelse finns bland annat alternativen:

- Infodring PE-rör med Kontinuerliga rör/Sliplining (Huvudsak tryckledningar)
- Infodring PE-rör/Segjärnsrör med Hydraulisk Rörspräckning (Huvudsak tryckledningar)
- Infodring med Formpassade PE-rör (Huvudsak tryckledningar)
- Infodring med Slang (Huvudsak tryckledningar)
- Cementbruksisolering (Huvudvattenledning)
- Infodring med UV-ljus härdade armerade flexibla foder (Vattenledning)
- Infodring med UV-ljus härdade armerade flexibla foder (Självfallsledning, Tryckavlopp)
- Infodring med vattenpelare och termisk härdning av homogent flexibelt foder. Användningsområde självfallsledningar och trycksatta avloppsledningar
- Infodring av servisledningar med homogena och armerade flexibla foder för korta och långa hattprofiler med UV/LED ljushärdning. Användningsområde, avloppsledningar med självfall

Bland tekniker för schaktfri nyförläggning av ledning:

- Styrd borrning med PE-rör/Stålrör JT/AT (Tryck- och Självfallsledningar)
- Hammarborrning med foderrör av stål (Tryck- Självfallsledningar)
- Ramning med foderrör av stål (Tryck- och Självfallsledningar)
- Mikrotunnel (Tryck- och Självfallsledningar)
- Betongrörstryckning (Tryck- och Självfallsledningar)
- Augerborrning med foderrör av stål (Tryck- och Självfallsledningar)

Det finns även möjligheten att själv fylla i vad man önskar sätta sig in i. Sedan är det upp till branschens aktörer inom SSTT att utverka program för studiebesöken.

Läs mer