Karin Ols ny ledamot i SSTT styrelse

Publicerad: 6 juni, 2018

Karin Ols är chef på vattentjänstenheten vid branschorganisationen Svenskt Vatten sedan två år. Foto Svenskt Vatten.

Karin Ols är chef på vattentjänstenheten vid branschorganisationen Svenskt Vatten sedan två år. Foto Svenskt Vatten.

Karin Ols från Svenskt Vatten är ny styrelseledamot i SSTT, som inte sitter med i svenska arbetsgruppen. Hon har en bakgrund som bland annat civilingenjör inom Väg och Vatten vid Chalmers tekniska högskola och har lång erfarenhet inom infrastruktur och anläggningsbranschen.

- Jag har jobbat inom VA-området i över 15 år i olika roller inom Mälarenergi AB och sista fem åren som Affärsområdeschef Vatten.

Du har nu varit knappt två år på Svenskt Vatten - hur vill du beskriva dessa år?

- Det har varit en lärorik och intressant tid då det nationella fokuset på vattentjänsterna har blivit högre.

Vad har du åstadkommit och hur ser du på framtiden, vilka är de viktigaste frågorna?

- Det finns många viktiga frågor som vi behöver jobba med framåt och jag vill lyfta fram några: Vi måste öka medvetenheten för värdet av friskt och rent dricksvatten och rena sjöar och hav framåt. VA-organisationerna måste höja re- och nyinvesteringarna i våra VA-anläggningar nu och i framtiden. Kraftigt höjd VA-taxa blir följdeffekten av detta. Vi måste få fler till vår bransch som kan utreda, planera och genomföra dessa projekt.

- Sist men inte minst så måste vi fortsätta det förebyggande kemikaliearbetet uppströms som är förutsättningen för vårt viktiga dubbla kretslopp (hållbar återföring av näringsämnen och mull samt hälsosamt och rent dricksvatten).

Hur har din kontakt med SSTT varit tidigare?

- På Mälarenergi så gick jag utbildningar som SSTT arrangerade och som ledningsägare och förvaltare förespråkade jag schaktfria metoder där det var tillämpbart. Miljöpåverkansfördelarna är viktiga att kommunicera.

Vad ser du fram emot när det gäller SSTT och framtiden?

- Jag känner att SSTT är en viktig organisation med mycket kompetens och erfarenhet från entreprenörer, konsulter, kommunala företrädare och branschföreningar. Det ska bli intressant och roligt att få ingå i organisationen och det är viktigt att vårt arbete framåt följer fastställd strategi och mål.

Jan Bjerkesjö