Tack för ett inspirerande årsmöte!

Publicerad: 25 maj, 2018

Dialogen och samarbetet måste öka mellan parterna och våra branschorganisationer behöver lyfta detta i respektive land. Det skriver Mats Rostö.

Dialogen och samarbetet måste öka mellan parterna och våra branschorganisationer behöver lyfta detta i respektive land. Det skriver Mats Rostö.

Jag vill rikta ett speciellt tack till Skedsmo komune för gästfriheten. Kommunens ordförande Ole Jacob Flaeten berättade i öppningen av NoDig-konferensen om kommunens och planerna på den byutveckling (sammanslagning) till storkommun som kan bli verklighet år 2020 och då som Lilleströms kommun.

Konferensdagarna bjöd på juridiska aspekter, upphandlings- och ägarinsikter, som svarade på en del av årets tema: ”Smarta inköp och smart ledningsförnyelse”. Goda exempel från både Norge och Sverige visade på mycket stor vilja till utveckling.

Våra branschorganisationer, Norsk vann och Svenskt vatten, tydliggjorde behovet av ökade reinvesteringar och att taxorna nu ligger på en för låg nivå. Här krävs krafttag.

Dessutom bjöd en expertpanel bestående av entreprenörer, konsulter och beställare på kloka insikter och utmaningar.

Sammanfattningsvis ser jag ett behov av att dialogen och samarbetet måste öka mellan parterna och att våra branschorganisationer behöver lyfta detta i respektive land. Innovativa utvecklare och entreprenörer vill tillsammans med konsultkompetens erbjuda nya möjligheter för ledningsägarna.

SSTT kan i denna utmaning ta en stor roll och underlätta för parterna att komma i dialog och samverkan.

Under konferensdagarna har jag som ordförande lyssnat in medlemmarnas tankar och förslag till utveckling. Jag kommer att ta med mig detta till styrelsen och de norska och svenska arbetsgrupperna och se om vi kan ta dessa vidare för att stärka vår position och öka kunskapen om NoDig.

Efter dagarna i Lilleström är jag starkt övertygad om att vi stärker vår position på marknaden och kommer framöver bli ännu tydligare i våra erbjudanden. Jag kommer att återkomma till detta framåt.

Med vänlig hälsning
@Mats Rostö
Ordförande SSTT