Enda tettere bånd mellom SSTT og RIN

Publicerad: 16 maj, 2018

Samarbeidet mellom Rørinspeksjon Norge og SSTT vil bli ytterligere styrket når lederen av RIN, Peer Christian Nordby, nå også er valgt inn som varamedlem til styret i SSTT.

 Bildet: Leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Borghild T. Folkedal og leder i Rørinspeksjon Norge, Peer Christian Nordby, ønsker begge et enda tettere samarbeid mellom de to foreningene.

Styret vil etter årsmøtet på Lillestrøm 3.mai fortsatt bli ledet av Mats Rostö fra Nacka Vatten och Avfall, og med Borghild T. Folkedal fra Asplan Viak som nestleder. 
Peer Christian Nordby, som er daglig leder i Olimb Offshore og markedssjef i Olimb-konsernet, har alltid lagt vekt på å være med i ulike faglige fora i sin drøyt 30 år lange karriere i Olimb.
-Jeg er privilegert som har en arbeidsgiver som ser viktigheten av at vi er aktive deltakere på ulike arenaer, sier Nordby.

God kjennskap til SSTT

Nordby kjenner SSTT svært godt og har deltatt på en rekke fagseminarer i tillegg til årsmøter opp gjennom årene. Olimb som firma har også vært representert med styremedlemmer i flere år.

-Det er viktig at SSTT blir enda mer synlig overfor ledningseiere, slik at NoDig metoder blir tatt i bruk av ledningseiere i langt større grad enn i dag. Det er fortsatt mye «upløyd mark», men mitt inntrykk er at foreningen nå har fått en ny giv de siste årene, sier Nordby, som virkelig er en NoDig entusiast.

Stiftet RIN

Han var også med å stifte RIN i 1994, og har to perioder som leder i foreningen. I august er det igjen valg på leder i RIN, og da ønsker Nordby at en representant fra ledningseierne, altså norske kommuner, igjen kan overta lederrollen. Uansett vil Nordby arbeide for et tett samarbeid med både SSTT og Norsk Vann i tillegg til internasjonale kontakter. Nordby trekker spesielt fram STVF, Sveriges TV-inspektionsföretags Förening, som har bidratt positivt inn i samarbeidet med RIN.

Felles sekretariat

-RIN og SSTT i Norge har begge tilknyttet seg Asplan Viak AS i Drammen som sekretariat, og i praksis har de to foreningene dermed samme personer som utfører sekretariats-tjenester. Det i seg selv tilsier et nært samarbeid hvor foreningene kan dra nytte av felles kompetanse og samtidig også tilføre hverandre spesialkompetanse innen NoDig og rørfornying og spyling, mener Nordby.
Han er glad for den åpenheten ledelsen i SSTT har vist overfor Rørinspeksjon Norge, og mener et nært samarbeid er en vinn-vinn situasjon.