Dialog mellan beställare och leverantörer

Publicerad: 4 maj, 2018

Harald Aas ger tummen upp för en kreativ dialog mellan beställare och leverantör för att uppnå innovative anskaffelser. Foto Jan Bjerkesjö

Harald Aas ger tummen upp för en kreativ dialog mellan beställare och leverantör för att uppnå innovative anskaffelser. Foto Jan Bjerkesjö

Sedan 2010 finns ett program för att öka innovationseffekten av offentliga upphandlingar i Norge. En innovativ upphandling handlar om att utnyttja möjligheterna i upphandlingsbestämmelser och det är ett instrument för att köpa bättre produkter och tjänster.

Seniorrådgivaren Harald Aas från ”Innovative Anskaffelser” berättade på NoDig-konferensen i Lilleström om de möjligheter som finns med programmet vars syfte är att göra tjänster bättre och effektivare, ge företagstillväxt i Norge och lägre utsläpp.
Innovative Anskaffelser är ett nationellt program för leverantörsutveckling och utgör en drivkraft för regering och kommuner att skapa innovation genom sin upphandling. Harald Aas tog som ett bra exempel upp välbekanta NoDig Challenge i Oslo.

- Det ligger 500 miljarder kronor i inköpspotten varje år från stat och kommuner, berättade Harald Aas.
Innovative Anskaffelser finns över hela Norge.

- Vi vill skapa en dialog mellan den som har ett investeringsbehov och den som har en lösning. Tyvärr ser vi allt för ofta att beställaren efterfrågar gårdagens lösningar.

Upphandlingar är omgärdade av en mängd regler och bestämmelser, men en dialog där uppdragsgivaren formulerar sitt behov och där en leverantör kan beskriva sin lösning kan vara ett sätt att komma runt byråkratiseringen.

- Beställaren kan överlåta lösningen på sina behov på leverantören och vara öppen för nya lösningar. Annars sker ingen utveckling, menade Harald Aas.

Bakom Innovative Anskaffelser står Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kommunesektorens organisasjon (KS) och Byrån för offentlig förvaltning och e-förvaltning (Difi).

Läs mer om Innovative Anskaffelser här

Jan Bjerkesjö