Mats Rostö omvald till ordförande

Publicerad: 3 maj, 2018

Borghild Folkedal och Mats Rostö kommer att fortsätta leda arbetet inom SSTT.

Borghild Folkedal och Mats Rostö kommer att fortsätta leda arbetet inom SSTT.

SSTT:s årsmöte avslutade NoDig-konferensen i Lilleström. Mats Rostö, Nacka Vatten och Avfall, omvaldes till ordförande.

Till styrelsen nyvaldes Tomas Helenius, Värmdö kommun, som även tar plats som ordförande i svenska arbetsgruppen. Espen Killingmo, Sweco, omvaldes medan Simon Åkerlund, NCC, Borghild Folkedal, Asplan Viak, och Elin Liljegren, Oslo kommune VAV, sitter valda till 2019. Ledamöter som inte ingår i de nationella arbetsgrupperna är Karin Ols, Svenskt vatten (nyval) och Arnhild Helene Krogh, Norsk vann (omval till 2020).

Suppleanter är Joacim Kullinger, Styrud (vald till 2019), Mats Ohlsson, SVOA (omval till 2020), Peer Christian Nordby, Olimb (nyval till 2020) och Ersin Coskun, Oslo kommune VAV (vald till 2019).

Till revisor omvaldes Stefan Älgne, KPMG och Rune Johansson, Scandinavia VA-teknik med Kari Falk, KPMG som revisorssuppleant. Valberedningen med Åsa Snith, Sollentuna Energi och Miljö, samt Eivind Åsnes, Oslo kommune, omvaldes på ett år.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och budgeten klubbades.

På förslag invaldes två nya hedersmedlemmar. Rolf Alm drev SSTT:s kansli under många år med passion och noggrannhet och har därför varit bidragande till föreningens framgångar. Han skötte även kansliet för STVF och övertygade SSTT om att ta upp STVF som en intressegrupp.

Den andre hedersmedlemmen, Arve Hansen, invaldes postumt i och med hans bortgång nyligen. En rörd Borghild Folkedal läste upp motiveringen till valet som grundas på att Arve Hansen gjort med för NoDig-utvecklingen i Norge än någon annan. Han var en pådrivande kraft för gravefria metoder i Norge sedan mitten av 1980-talet.

Årsmötet avslutades på ett värdigt sätt genom att Arve Hansen hyllades med en tyst minut av årsmötesdeltagarna.

Mer från NoDig-konferensen kommer att publiceras löpande på SSTT:s hemsida framöver.

Jan Bjerkesjö