Spännande inslag på Teknikträffen – global samverkan

Publicerad: 4 juli, 2024

Lagning

Lagning "deluxe" på vattenledning i Nepal. Bild: Vakin

Vakin ingår i ett samarbetsprojekt inom Global Water Operators Partnership där de bistår en kommun i Nepal med kunskaper till den lokala organisationen med ansvar för vatten, avlopp och avfall. Syftet är att förbättra kommunens förmåga att planera och budgetera, samt att säkerställa att satsningarna når de mest utsatta.

På Teknikträffen den 9-10 oktober kommer deltagarna få höra om hur den svenska VA-organisationen VAKIN både haft besökare från Nepal i sin kommun och även själva varit över i Nepal och på plats fått se hur arbetet med att förbättra VA-systemet fortgår.

-          Det var ett både spännande och intressant besök i Nepal, vi jobbar definitivt under olika förutsättningar. Där hade exempelvis stängslet runt deras vattentäkt klippts upp så att getterna kunde komma fram till vattnet. Nu efter att vårt projekt har pågått ett tag har de rest nytt stängsel och fått på plats både en ny reservoartank och klordosering, allt för att höja vattenkvaliteten, berättar Jimmy Solander på Vakin.

Finansieras av EU

Det treåriga samarbetsprojektet är initierat av UN Habitat och finansieras av EU och pågår fram till sommaren 2025. Genom kunskapsutbyte och mentorskap ska programmet stärka den nepalska kommunens arbete med hållbar vatten-, avlopps- och avfallshantering.

-          En sak som försvårar för dem är att arbetet med VA-frågor är väldigt splittrat, det finns över 40 000 vattenföreningar i Nepal vilket ger ett väldigt komplicerat styrsystem för ledningsnäten.

Ett område där Vakin kommer bistå med stöd är inom läcksökning. Det är ett område där det verkligen finns flera utmaningar i Nepal men där det även visade sig finnas enkla åtgärder att börja med.

-          När vi var på besök i Nepal och skulle inspektera områden med mycket läckor så möttes vi av sprutande vatten när vi öppnade bildörren. Plastledningarna låg ovanpå marken och var bara lagade med plastpåsar, tejp och annat de kunnat hitta. Vi kunde se att det läckte ur nästan varje rörkoppling, berättar Jimmy Solander.

Utmaningar för läcksökning

En utmaning för läcksökning där är att de har mycket plastledningar och de läcksökningssystem som används i Sverige, som läckloggrar och korrelatorer, fungerar inte så bra på plastledningar.

-          Om jag åker ner och ska hjälpa dem framöver så tar jag med spindellyssnare och en spade. Det vi gör nu är att hjälpa dem planera för markläggning av ledningarna och att ta fram ritningar där de kan placera flödesmätare så de kan dela in ledningsnätet i mindre områden för att lättare kunna identifiera läckor.

Även hjälp med underhållet

I samband med hjälp med planering för läcksökning kommer de även in på hjälp med underhållet.

-          De kommer exempelvis behöva få in data från ronderingar för att analysera trender och kunna hitta potentiella läckor. Där kan vi ge dem tips på hur vi gör härhemma så kan de anpassa det till sin underhållsplanering.

Det treåriga projektet är nu inne på sitt avslutande år. För Vakin har det varit ett mycket givande projekt hittills.

-          Det har varit verkligt intressant att lära känna kollegorna i Nepal och få perspektiv på vad vi gör härhemma. Det är absolut ett ömsesidigt kunskapsutbyte och jag är väldigt glad att vi deltar i projektet. Konstigt nog är det inte många svenska VA-organisationer som deltar i något av alla de stora vattenprojekt som kontinuerligt pågår mellan EU och utvecklingsländer, konstaterar Jimmy Solander.Ylva Sjönell