Årsmötet rapporterar om ett aktivt år

Publicerad: 24 maj, 2024

Under det gångna året har SSTT’s styrelse förstärkt kommunikationen både externt och internt med stor framgång. Det har resulterat i ett flertal gemensamma arbetsinsatser för föreningens övergripande mål; att förmedla information och öka kunskapen om schaktfri teknik.

Under Årsmötet den 22 maj informerade styrelsen om ett flertal nya aktiviteter som har genomförts för att nå ut med information och inspiration om schaktfria tekniker till fler grupper. Internt uppmuntrar och utvecklar styrelsen finansiella arrangemang så att undergrupperna kan arbeta med projekteringsinstruktioner och förberedelse samt förbättring av lärandearenor som kurser, webinarier, konferenser, mässor och temamöten.

Interaktiva lärandearenor

Ett exempel på hur styrelsen underlättar ett ökat fokus på en förstärkt kommunikation är att ett nytt verktyg för event börjat användas under det gångna året. På plattformen Invite People kan man digitalt hantera alla aspekter av ett event på ett och samma ställe. Det innebär att för alla event som arrangeras av SSTT, STVF, STLK och SPOL kommer det bli både betydligt enklare för deltagarna och skapa en större interaktion på kommande event. Det verktyget har visat sig vara ett värdefullt tillskott till de olika lärandearenorna och höjt både kvaliteten och aktivitetsnivån under eventen.

Ambitiös femårsplan

En 5-årig strategisk plan har utvecklats som ledningsverktyg för framtiden, den presenterades för medlemmarna i samband med NoDig konferensen 2023. Därefter har den även implementerats i föreningens olika arbetsgruppers arbete. Planen är ett levande dokument vilket löpande kommer att bearbetas i både styrelsens och arbetsgruppernas vidare arbete. Stort fokus ligger på informationsspridning av olika slag, kompetenshöjning, miljö, ekonomi och hållbarhet. Planen inkluderar 6 olika arbetsområden med både vad som planeras att utföras och när det lämpligast sker under femårsperioden.

Förändringar i styrelsen

I den nya styrelsen som valdes fanns ett par förändringar. Hendrik Panman har valt att avsluta sitt engagemang i styrelsen och tackades för ett mycket engagerat och viktigt arbete under åren han har varit med. Till ny ordinarie ledamot valdes Are Strand, som tidigare varit suppleant, och till ny suppleant valdes Sondre Dammen.

Styrelsen riktade även ett stort tack till valberedningen för deras arbete och till Emelie Olsson som noggrant håller ordning på SSTTs ekonomi.

Intressanta presentationer

Under Årsmötet fick deltagarna också lyssna på ett par intressanta presentationer. Det var dels Hendrik Paldman från Kjeldaas A/S som fångade deltagarnas intresse med sin presentation ”Hvordan for nye trykkledninger under elva”. David Rehn berättade om det nya digitala verktyget Pumpkollen som är en AI-driven plattform där användare på ett enkelt, pedagogiskt och effektivt sätt kan analysera, jämföra och prognostisera flöden i VA-pumpstationer. Slutligen kunde Jakob Kesselberg stolt berätta att den första utbildningen och auktorisationen för spoltekniker nu har genomförts och att det finns 10 auktoriserade spoltekniker i branschen. Fler utbildningar kommer ges till hösten.

 

Medlemmar kan ta del av protokollet från årsmötet genom att logga in på medlemsinloggningen

 

Ylva Sjönell