En rivende utvikling innen NoDig

Publicerad: 14 maj, 2024

Carsten Nielsson t.v., sammen med makker Anders Seier Andersen, arbeider med styrt boring hos Eco Drilling. Foto: Jørn Søderholm.

Carsten Nielsson t.v., sammen med makker Anders Seier Andersen, arbeider med styrt boring hos Eco Drilling. Foto: Jørn Søderholm.

– Det begynte hos Skanska i 1999. Trodde jeg skulle være tømrer. Men så fikk jeg tilbud om jobb som spesialarbeider. Vi kjørte rundt og trakk stikkledninger med jordrakett. Siden har jeg jobbet med NoDig-metoder, sier Carsten Nielsson.

Han er boreformann i Eco Drilling, og en av Norges mest erfarne fagfolk som til daglig jobber operativt med styrt boring.

Effektiv grøftefri metode

Styrt boring og andre NoDig-metoder har vært gjennom en rivende utvikling de siste 25 årene. Carsten Nielsson (42) har vært med på mye av det. 25 års erfaring har det blitt siden han trakk sin første stikkledning med jordrakett i Danmark i 1999. Nå har han blitt intervjuet, i en Eco Drilling-artikkel.

Der beskriver han både hva han mener om forskjellen på dansk og norsk NoDig (hint: Én av dem går saktere enn den andre) og beskriver en typisk hverdagsjobb innen styrt boring. 

Styrt boring i løsmasser er blant de grøftefrie metodene som er beskrevet på SSTTs metodeoversikt, som du finner her. 

 

– Slike jobber trives jeg aller best med. Raske, effektive jobber som viser hvor effektiv styrt boring er. Det gir også en variasjon i arbeidshverdagen jeg liker. Det er moro å bidra til raske løsninger for oppdragsgiver og det er hyggelig med variasjon og ulike jobber, sier Carsten Nielsson i artikkelen, som ligger her