Min arbeidshverdag - Roger Trøsviken

Publicerad: 25 mars, 2024

Til høyre Roger Trøsviken, sammen med boreformann Toni Einstulen, som har vært med fra Eco Drilling ble stiftet. (Foto: Eco Drilling).

Til høyre Roger Trøsviken, sammen med boreformann Toni Einstulen, som har vært med fra Eco Drilling ble stiftet. (Foto: Eco Drilling).

Roger Trøsviken er gründer og daglig leder i firmaet Eco Drilling. Firmaet er en NoDig-entreprenør, etablert høsten 2021 og som i dag består av 12 årsverk.

 Eco Drilling benytter blant annet metoder som styrt boring for etablering av ledninger for vann, kraft og avløp. Metoden reduserer behovet for store utgravninger og både tiden og kostnadene knyttet til prosjektene. I november holdt Roger Trøsviken foredrag på SSTTs NoDig-konferanse i Drammen. Det samme gjorde han på Hallingtreff i januar.

– Hva er viktigst for deg i din arbeidshverdag nå?

– Som daglig leder i et fortsatt nytt firma, arbeider jeg for at vi skal få etablert fundamentet og organisasjonen. En slik prosess tar minimum 3 til 5 år. Å bygge organisasjonen «sten for sten», er det viktigste nå, for å skape trygge arbeidsplasser og gjøre oss faglig sterke, slik at vi evner å ivareta oppdragene vi tar på oss. Prioritet nummer er menneskene og å ha et positivt arbeidsmiljø, i kombinasjon med det faglige, beskriver Trøsviken. 

– Hvorfor ønsket du å etablere et nytt NoDig-selskap?

– Jeg har vært 15 år i bilbransjen. Så gikk jeg over til anleggsbransjen, hvor jeg har arbeidet i ti år, hvorav 6 år er innen NoDig. Boring og grøftefrie løsninger ble jeg kjent med som ansatt i Steg Entreprenør. Da oppdaget jeg at de fleste som utfører styrt boring i Norge er utenlandske aktører, innleid fra i hovedsak Danmark og Sverige. Fordi jeg kommer fra en tradisjonell graveentreprenør, så jeg ikke relevansen med NoDig og var egentlig avvisende til å begynne å jobbe med det. Ettersom jeg ble bedre kjent med og tryggere på hva NoDig dreier seg om, begynte jeg å lure på dette med innleie fra utlandet. Hvorfor skulle det være nødvendig å frakte folk og maskiner med ferge fra Danmark for å få boret hull til en vannledning? Jeg så ikke fornuften i dette. Selvfølgelig kan det også handle om at da får du løsningen du trenger når du trenger den, og at du slipper å ha folk og maskiner stående stille når det er roligere perioder. Men så lenge vi fortsetter innleie fra utlandet, skaper vi verken faglig eller økonomisk utvikling i Norge, innleder han svaret sitt. 

Da pandemien kom, valgte Roger Trøsviken å flytte fra Oslo «ut på landet», hvor familien i alle år har hatt et feriested. Familien valgte å bosette seg på Dokka, som ligger ca. 2-timers kjøring fra Oslo. Etter fire år i Steg Entreprenør, og med flyttingen, begynte planene om å gjøre noe annet å modnes. Skulle han etablere eget firma innen NoDig ...?

Trøsviken vurderte også å starte et tradisjonelt anleggsfirma. Spørsmålet var: Skulle hans satse på det trygge og kjente, eller det noe sære, kapitalkrevende og nye?

– Jeg vil drive med noe som ikke alle andre gjør. Styrt boring er kult og fremtidsrettet. Med så mange innleide firmaer fra utlandet, er jeg sikker på at markedet har plass til en aktør til, forklarer han.

I samarbeid med en stor entreprenør som Roger Trøsviken var blitt godt kjent med via NoDig-arbeid, fikk han på plass finansieringen. Deretter tok han selv ansvaret for å få inn tilstrekkelig kompetanse, og med det var Eco Drilling AS skapt.  

– Ut over det viktigste, med å få bygget organisasjonen, hva er du mest opptatt av i jobbsammenheng?

– NoDig er metoder som i seg selv har minimale fotavtrykk. I tillegg er vi et kortreist, norsk alternativ. Det er langt mer bærekraftig å benytte oss enn å importere maskiner fra Danmark. Så er vi også opptatt av de fremtidsrettede løsningene. El.drift er nytt både for oppdragsgivere og entreprenører. Den største utfordringen er tilgjengelighet på strøm. I tillegg mangler vi fortsatt kunnskap og erfaring. Når spørsmålene om drift på el. eller diesel dukker opp, mangler vi fremdeles erfaring nok for å kunne svare på alle spørsmålene. Fordi vi jobber med kritisk infrastruktur, vann og avløp, haster prosjektene ofte. Oppsummert; Manglene er tid, ressurser og erfaring, som må til for å arbeide grønt. Dette må bli bedre. Gang på gang ser vi at prosjektene blir satt i gang før de er ferdig prosjektert. Å prosjektere undervegs er lite forsvarlig, verken økonomisk eller for personalet. Nøkkelen til gode prosjekt ligger i prosjekteringen, svarer han bestemt. 

– Er det derfor du har deltatt med foredrag på konferanser?

– Ja. Jeg er opptatt av å dele kunnskapen om NoDig og el. Men jeg er også opptatt av å være ærlig og belyse utfordringene. Vi kan ikke bare fortelle solskinnshistoriene. Vi må også våge å snakke ærlig om det som ikke fungerer, for å forbedre det.

– Hva er den viktigste inspirasjonsfaktoren i jobben din?

Å se verdien i det man gjør, og gleden til menneskene man har rundt seg ... Du-verden det er godt! Å lykkes med disse fine NoDig-prosjektene, og å få gode skussmål fra oppdragsgivere som kommer tilbake med nye forespørsler fordi de er fornøyde og har fått øynene opp for NoDig, det er enormt inspirerende. Det samme er det når jeg ser at våre ansatte trives med det vi gradvis har bygget opp. Dette er virkelig meningsfylt og morsomt arbeid.

– Du er medlem i SSTT. Hva betyr organisasjonens innsats for deg og hva ønsker du mere av?

– Verdien i SSTT er at organisasjonen setter søkelys på metodene og deler den gode kunnskapen om NoDig via kurs og konferanser. Det er super-viktig og det vil jeg gi SSTT toppkarakter for.

Samtidig er det viktig å få flere til å engasjere seg. NoDig er fortsatt for usynlig, med for lavt engasjement for metodene utenfor organisasjonen og NoDig-entreprenørene. Spørsmålet er hvordan vi sammen kan få resten av landet til å se verdien av det fantastiske arbeidet vi jobber med.

Jeg ønsker at de tradisjonelle grave-entreprenørene også kunne blitt flinkere til å snakke frem NoDig. De er nok redde for å ikke få oppdrag nok til gravemaskinene sine. Men det er så mye arbeid, at det er nok oppdrag også til generasjoner etter oss. Jeg mener vi må gå sammen, fremfor å knive mot hverandre. Nøkkelen til progresjon og fremgang er bærekraftmål nummer: 17, som handler om å samarbeide for å nå målene. Sammen kommer alle mye lengre!

NoDig metoden:

Ved å unngå tradisjonell graving, bidrar NoDig-metoden styrt boring til å bevare eksisterende landskap, redusere støy- og støvforurensning, samt minimere forstyrrelsen for lokale samfunn.  Dette gjør dem til en mer miljøvennlig løsning for infrastrukturprosjekter. På bakgrunn av dette er Eco Drilling et bærekraftig valg.

Les mer om styrt boring i SSTTs metodebeskrivelse her: https://www.sstt.se/index.php?pageId=661

 

 

Inger Anita Merkesdal