Hallingtreffs hederspris for 2024 tildelt Trond Alm!

Publicerad: 10 januari, 2024

- Det fine med å få dele ut hedersprisen til Trond Alm er at vi også får dele ut klemmer til en person vi bokstavelig talt ser veldig opp til! sa Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedah da Hallingtreffs hederspris skulle deles ut for niende gang.

- Det fine med å få dele ut hedersprisen til Trond Alm er at vi også får dele ut klemmer til en person vi bokstavelig talt ser veldig opp til! sa Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedah da Hallingtreffs hederspris skulle deles ut for niende gang.

– I år vil vi løfte frem en person som alltid er positiv, engasjert og behjelpelig. Prisvinneren går ingen steder uten å være iført et stort smil, sa Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedah da Hallingtreffs hederspris skulle deles ut for niende gang.

Prisen skal gå til en person som er og har vært en ildsjel i VA-faget, og som gjennom sitt arbeid har bidratt til bedre kvalitet i bransjen.

– Vi vil takke prisvinneren for en uvurderlig innsats for fellesskapet gjennom over 30 år i norsk vannbransje, og ber Trond Alm komme opp og motta Hallingtreffs hederspris 2024 sa de erfarne kvinnene.

Juryens begrunnelse 

Prisvinneren besitter sterk kunnskap innen sitt fagfelt, og har vært en pionér innen sitt fagområde. Vedkommende har bidratt til en betydelig kvalitetsmessig utvikling av fagfeltet sitt, og vedkommende er også god til å dele sin kunnskap med andre, til det beste for bransjen. 

Prisvinneren kan betegnes som en Reodor Felgen, som aldri ser problemer, bare utfordringer, men mange mulige løsninger. 

Prisvinneren er fremdeles aktiv, og har også satt kunnskapsdeling og kunnskapsheving med resten av bransjen høyt på agendaen. Blant annet gjennom sitt engasjement for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Prisvinneren startet med spyling som fagfelt, og har siden også drevet med rørinspeksjon. I dag driver prisvinneren sitt eget selskap.

Vedkommende har vært engasjert i Rørinspeksjon Norge i mange år, blant annet som styremedlem. Han er også aktiv med å holde kurs innen spyling. 

Da prisvinneren var ung sa hans mor, at dersom du ikke gjør det bra på skolen, vil du ende opp som dasstømmer. Vi er svært takknemlige for at du trolig, i beste fall, kun gjorde sånn noenlunde på skolen, sa Borghild T. Folkedal og Martina B. Svedahl, begge fra Asplan Viak og henholdsvis fra SSTT og Rin. 

Trond Alm ble beskrevet gjennom SSTTs artikkel Min arbeidshverdag i fjor høst.

Virksomhetsleder Arne Johansen i Nesodden kommune var den første som ble tildelt hedersprisen. Så fulgte:

  • journalist Odd Borgestrand
  • rådgiver og Hallingtreffets far, Arve Hansen
  • rådgiver i Cowi, Tom A. Karlsen
  • senioringeniør i Bærum kommune, Frode Berteig, 
  • daværende leder i Norsk Vann, Toril Hofshagen, 
  • enterprenør og RIN og SSTT-ambassasdør Peer Christian Nordby
  • og i fjor, etter mye lureri - Hallingplast sin egen avtroppende daglige leder, Steinar Tragethon.