STLK finns nu på LinkedIn

Publicerad: 20 december, 2023

Sedan arbetsgruppen för STLK, Svensk Teknik Läckagekontroll, har återstartats med nya medlemmar höjer de ambitionerna rejält och startar bland annat en LinkedIn-sida. En av gruppens ambitioner är att bidra till en ökad förståelse hos VA-organisationer för den stora betydelse som in- och utläckage har på ledningsnätet, samt även belysa frågan hur man via ett mer aktivt förebyggande underhåll kan reglera detta.

För att nå ut till fler har STLK’s egen hemsida, https://stlk.se/ , uppdaterats och utökats med presentationer av olika inspirerande projekt.  Syftet är att visa på nya sätt att använda olika tekniker som ljudmätningar och AI-teknik för att upptäcka och förebygga läckor. Tanken är att det ska publiceras ett nytt inspirationsprojekt varje månad. Det kommer även presenteras en hel del andra spännande nyheter löpande via hemsidan under våren 2024.

Vill nå ut längre

För att sprida kunskaper om och inspiration till hur man kan jobba mer effektivt med in- och utläckage i ledningsnäten har STLK även startat en egen LinkedIn-sida. Där kommer dels nya inspirerande projekt att publiceras samt olika inlägg från arbetsgruppen som kan vara blogginlägg, tips om seminarier, korta beskrivningar av lyckade projekt eller annat som kan intressera målgrupperna.

Breddar gruppens fokus

Återstarten av arbetsgruppen innebär också en betydlig breddning av intressegruppens inriktning. Gruppen kommer att arbeta med Svenskt Vattens publikation P116 som grund och vidga sitt verksamhetsområde till att omfatta allt från analytiskt förarbete genom exempelvis AI-teknik, vidare via P116:s rekommendationer kring planerat underhållsarbete till arbetsflödet med aktiv läcksökning och plan kring konstant kontroll av kommande läckage. Både in- och utläckage ska behandlas.

 

Besök gärna STLK’s LinkedIn-sida

https://www.linkedin.com/company/stlk/

 

Ylva Sjönell