NoDig: Fräsa upp en storleksdimension

Publicerad: 28 mars, 2018

Hans Bäckman, Svenskt vatten, och Kenth Olsson, SVOA (i mitten) i samtal med Frazers Sven Rydman om projektet att fräsa upp ett gammal avloppsrör en storleksdimension. Foto: Jan Bjerkesjö

Hans Bäckman, Svenskt vatten, och Kenth Olsson, SVOA (i mitten) i samtal med Frazers Sven Rydman om projektet att fräsa upp ett gammal avloppsrör en storleksdimension. Foto: Jan Bjerkesjö

Växande storstadsregioner är en utmaning på många sätt, inte minst när det gäller förnyelsearbetet av ledningsnäten. I Stockholm pågår ett projekt mellan Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, och entreprenören Frazer om att fräsa upp ett gammalt avloppsrör en storleksdimension, från DN 225 till DN 250.

Idag saknas helt tekniker på marknaden att göra en schaktfri renovering på sådant sätt att man kan öka ledningens hydrauliska förmåga.

- Vi är i ett första prototypstadie, men när metoden blir entreprenadsmässig tror jag att vi kan fräsa 80 meter rör på en arbetsdag. Det blir kostnadseffektivt och med en ökad dimension kan vi klara ytterligare 40-50 års behov av avloppsledningen, säger Kenth Olsson, enhetschef vid SVOA.

Efter fräsning kan avloppsledningen relinas med ett flexibelt foder och man har då en större kapacitet av hydrauliken på ledningen. Med denna metod får man bättre flöde, ingen in- eller utrinning eller rotinträngning och hållbarheten beräknas upp till 50 år eller mer.

Mer om detta projekt kommer Kenth Olsson att berätta vid NoDig-konferensen i maj.