Utradisjonelt NoDig -prosjekt i Oppegård

Publicerad: 22 mars, 2018

Pipeliner AS har nylig gjennomført et spennende og utradisjonelt NoDig-prosjekt for Oppegård kommune. Nå er lekkasjer i vannledninger stanset, uten graving!

Bildet: -Et litt utypisk NoDig-prosjekt da hele den strømpekjørte ledningen ligger synlig over grunnen og i en fjelltunell.  Dette er forhold Pipeliner er vant med i industrien og på plattformer der selskapet strømperenoverer alle typer rørsystemer. (Foto: Pipeliner AS)

Kommunen har to parallelle vannledninger i støpejern med dimensjon 150 DN og 200 DN i en tunnel i Sønsterudveien. Ledningen ble etablert i1967, og har hatt flere lekkasjer de senere år. Ledningen, med dimensjon 150DN, ble satt ut av drift, og da var det ledningen med 200DN som forsynte det aktuelle området med vann, forklarer virksomhetsleder VAR i Oppegård kommune, Stig Bell.

Fryktet brudd

Kommunen fryktet at det var stor fare for brudd på ledningen, og innså at ledningen måtte fornyes.
I anbudsutlysningen skrev kommunen at siden dette er en meget viktig hovedledning ville kommunen vektlegge løsninger som ga kort byggetid og at innvendig diameter på rehabilitert ledning var så nærme dagens diameter som mulig. Betong spillvannsledningen med dimensjon 300 mm som går parallelt med vannledningen måtte ikke skades som følge av anleggsarbeidene, skrev kommunen.

Planla demontering

-Vi fikk høre fra kommunen at det i utgangspunktet var planlagt demontering av alt av rørdeler, frakt av dette ut av tunnelen og legging av nye PE-ledninger. Dette hadde blitt en svært tidkrevende og vanskelig jobb da deler av tunnelen er en kryptunnel i fjell med tilkomst kun fra luker i bakken. Hovedledningene var av en svært dårlig forfatning, og det samme må sies om forgreningene mot kjøpesenter og boligblokk, opplyser prosjektleder Charlotte Løvstad i Pipeliner.

Etter inngående samtaler med Oppegård kommune bestemte kommunen seg å gå for en noe utradisjonell løsning, og Charlotte Løvstad roser spesielt prosjektleder og driftsingeniør i Oppegård kommune, Shima Bagherian, for hennes entusiasme og tette oppfølging, da det ble klart at Pipeliner fikk oppdraget.

Løsningen ble strømperenovering av begge vannledninger. Kommunen fikk tilbud på strømpekjøring for utbedring av 267 meter vannledning med to dimensjoner, henholdsvis 150 mm og 200 mm.
Pipeliner engasjerte Implenia AS, som tok seg av alt av de-/remontering av ventiler og koblinger. -Shima hadde sterk tro på denne måten å gjennomføre prosjektet på, og det viste seg at vi sammen lykkes på en god måte, sier Charlotte Løvstad.

Synlige rør 

-Dette er et litt utypisk NoDig-prosjekt da hele ledningen ligger synlig over grunnen.  Når det er sagt er dette forhold som Pipeliner er vant med i industrien og på plattformer der vi strømperenoverer alle typer rørsystemer, sier Charlotte Løvstad
Selve strømpekjøringen ble utført på èn dag på hvert strekk. -Vi valgte å herde med omgivelsestemperatur over helgen slik at det var minst mulig støy for nabolaget, forklarer Løvstad.
-Vi er udelt positive til den måten prosjektet er gjennomført på, sier virksomhetsleder VAR i Oppegård kommune, Stig Bell. Også han gir ros til prosjektleder Shima Bagherian som ledet prosjektet i tett dialog med entreprenøren Pipeliner. 

Odd Borgestrand