Konferensen Rörnät och Klimat

Publicerad: 19 mars, 2018

Jag gissar att deltagarna har tyckt att det varit ett bra tillfälle att träffa kollegor och lyssna på intressanta föredrag och ryktet har väl då spridit sig till fler och fler. Det säger Anne Adrup, som själv sedan 2014 arbetat med Svenskt Vattens konferens. Foto: Jan Bjerkesjö

Jag gissar att deltagarna har tyckt att det varit ett bra tillfälle att träffa kollegor och lyssna på intressanta föredrag och ryktet har väl då spridit sig till fler och fler. Det säger Anne Adrup, som själv sedan 2014 arbetat med Svenskt Vattens konferens. Foto: Jan Bjerkesjö

13-14 mars genomfördes Svenskt Vattens åttonde konferens på temat Rörnät och Klimat. På plats på Stockholmsmässan fanns 550 deltagare och 35 utställare. Konferensen har etablerat sig som en stor mötesplats för några av de viktigaste frågorna inom vatten i den urbana miljön med omnejd.

Vi ställde några frågor till Anne Adrup på Svenskt Vatten som arbetat med konferensen sedan 2014.

Varför har Rörnät och Klimat gått från cirka hundra deltagare till 550 stycken?
- Jag gissar att deltagarna har tyckt att det varit ett bra tillfälle att träffa kollegor och lyssna på intressanta föredrag och ryktet har väl då spridit sig till fler och fler.

Genomsnittsåldern verkar relativt låg. Tror du att det här är lite av inkörsporten för många?
- Vet inte, men det är ju många nya i branschen i och med generationsskiften, så då är det ju roligt att de får möjlighet att skapa nätverk med andra. Det kändes som om det var ovanligt många unga i år.

Hur många år har du själv jobbat med detta?
- Sedan 2014, det här var min femte konferens. Men första året var jag inte med så mycket i planeringen, jag började när programmet var klart.

En del jag pratade med ville lyfta dig och Hans Bäckman till skyarna för arrangemanget, vad är din kommentar till det?
- Det är ju alltid smickrande! Ska jag försöka kommentera så har programkommittén (alltså kommittén för Rörnät och klimat) en mycket stor del i att det blir ett bra program. När vi suttit och spånat fram mängder av idéer vaskar Hans och jag fram ett program, som vi bollar ett flertal gånger med kommittén. Ofta får vi tips från dem på personer som kan prata. Och det stora kontaktnät som vi har tillsammans gör det lite lättare att hitta intressanta föredrag.

- Sen är det oftast lätt att få personer att prata, få tackar nej till att medverka på Svenskt Vattens arrangemang (har tidigare erfarenhet av att som konsult anordna seminarier, då var det inte lika lätt att få folk att prata). Slutligen har Hans och jag lång erfarenhet av att anordna konferenser, vilket underlättar när man planerar tider, kontaktar föreläsare, håller i själva evenemanget etc.

Vilka programpunkter tycker du själv "stack ut" i år?
- Svårt att välja något när så mycket är bra! Den här gången tog vi upp mer om föroreningar i dagvatten, i stället för flöden. Det var också intressant att se lösningar om hur stora flöden kan hanteras från andra än VA, det vill säga hur gator och träd kan nyttjas. Konkreta exempel är alltid intressant, som hur Danmark nu inte behöver åka på studiebesök för att titta på hållbar dagvattenhantering – nu har de byggt lösningarna själva. Oslos test av ny teknik för servisanslutningar är också väldigt spännande.

Ta del av konferensen här

Jan Bjerkesjö