Min arbeidshverdag - Andreas Ims Winther

Publicerad: 30 maj, 2023

Andreas Ims Winther har på kort tide lest seg opp innen kommunalteknikk, og er VA-ingeniør i Kristiansand kommune. Der er han motivert for å arbeide mer med grøftefrie løsninger. Bild: Privat

Andreas Ims Winther har på kort tide lest seg opp innen kommunalteknikk, og er VA-ingeniør i Kristiansand kommune. Der er han motivert for å arbeide mer med grøftefrie løsninger. Bild: Privat

VA-ingeniøren er ansatt i Kristiansand kommune og utdannet petroleumsingeniør. Han har bred erfaring fra arbeidslivet, og et reflektert syn på mulighetene i vannbransjen.

Andreas Ims Winther arbeider i Plan og prosjekt i Kristiansand kommune, en avdeling med 11 ingeniører, inkludert avdelingslederen. Hans rolle er å være en av kommunens prosjekterende og prosjektledere. Kristiansand kommune har valgt å ha egne prosjekterende og prosjektledere. Det arbeidet kommunen ikke klarer å dekke med interne krefter, kjøpes fra konsulentbransjen.

God innsats

I september har Winther vært ansatt i kommunen i 2 år. Dette er den første VA-stillingen hans, og ingeniøren stortrives. For tiden beskriver Andreas Ims Winther et nytt prosjekt med metoden strømpeforing avløp inkludert kumrenovering. I «ryggsekken» har han blant annet erfaring fra to gjennomførte NoDig-prosjekt.

– Det første var en 160 meter lang vannledning, som ble renovert med tett-tilsluttet PE rør. Det andre var samme metode og beskrivelse som ble brukt til nye 110 meter lang vannledning. Begge vannledningene lå i en innkjørselsvei til om lag 100 boliger. Da var det veldig gunstig å renovere den med NoDig, for å kunne opprettholde tilførselsveien, forteller han.

– Hvordan gikk arbeidet?

– Det gikk veldig bra. Kjeldaas hadde ansvaret, og gjorde en veldig god jobb via underleverandør Svatek. Jeg var til stede da Kjeldaas møtte opp og fulgte dem den første dagen. I løpet av en dag var vannledningen ferdig trukket gjennom. Da gjenstod det å kople på stikkledningene neste dag. Stikkledningene ble koblet med elektrosveisklammer og bakkekran. Ved å stenge bakkekran, kunne vi trykkteste tett-tilsluttet rør inkludert eletrosveis ved klammer, svarer han.

 

Gunstig metode

– Hvordan opplevde du prosessen?

– Det var veldig gøy, og preget av godt samarbeid. Jeg opplevde det virkelig som motiverende. Kjeldaas reiste ikke før hele jobben var gjort, og systemet var trykktestet og tett. Det hele var veldig positivt, svarer VA-ingeniøren.

– Og strømpeforingen?

– Det er strømpeforing av spillvanns- og overvannsrør som ligger i en vei hvor det er både fjernvarmerør og en høyspentkabel. Den dypeste delen av avløpssystemet ligger 3,7 meter under overflaten. Da var det veldig gunstig å renovere røret uten å grave, understreker han.

Vil bidra i positiv retning

Andreas Ims Winther, 38 år, er opprinnelig utdannet petroleumsingeniør ved universitetet i Stavanger. Etter to år i bransjen mistet han jobben i forbindelse med nedbemanning i leverandørindustrien i Kristiansand. En periode arbeidet han som rådgiver knyttet til fjernvarme. Nå har Andreas fått VA-stillingen han så seg ut allerede da han mistet jobben i «olja».

Strømningslære, dimensjonering og boreteknologi var en del av det han lærte da han utdannet seg til petroleumsingeniør. Fellesnevnere fra arbeidet i petroleumsbransjen og VA er blant annet strømming, rør, væske og boring. NoDig var et helt nytt fagområde for ham, men den opprinnelige petroleumsingeniøren tenker at boreteknologien fra Nordsjøen, hvor en borer opp mot 10 000 meter, 2000 meter ned og 8000 meter horisontalt, kan være noe å ta med seg videre. Teknologien baserer seg blant annet på å vite hvor du er og sikre at trykket i brønnen er høyt nok til å hindre væske i å strømme inn, men samtidig ikke for høyt.

Da en kollega i Plan og prosjekt i Kristiansand kommune gikk over i en ny stilling, overtok Andreas arbeid med grøftefri rørfornying etter henne. Slik kom han til å få ansvar knyttet til dette.

– Hvordan har du det jobbmessig nå?

– Jeg er veldig fornøyd. Vannbransjen er en trygg bransje og jeg føler at jeg får mange muligheter. Faget er så stort. En må på en måte bestemme seg for hvor en vil gå i dybden, reflekterer han.

– Hva tenker du om NoDig som metode, og er dette et område du kan tenke deg å arbeide mer med?

– Jeg kjente faktisk ikke til NoDig før jeg ble ansatt i Kristiansand. Det er fasinerende å vite hvor lite jeg kunne om kommunalteknikk før jeg startet her. Men ja, NoDig vil jeg gjerne jobbe mer med.

– Hvorfor?

– Fordi det er riktig å ta gode valg når du kan, og å bidra til den positive utviklingen, svarer han.

SSTT som kunnskapsformidler

– Er det noe du gleder deg over i arbeidet ditt?

– Ja, det er en god følelse når det er godt samarbeid, når jobben er fullført og røret er tett. Det er en gøy. Nå arbeider jeg med et kommende prosjekt, hvor avløpssystemet skal tettes, slik at det ikke lekker spillvann inn i overvannsledningen. Det er målt bakterietall i en bekk nedstrøms. Dette skyldes lekkasjer fra spillvannet. Det er en inspirasjon å få bidra i innsatsen for å få slutt på at spillvannet sendes rett i bekken. Naturen skal vi ta vare på.

 – Har du noen tanker om hvordan SSTT kan bidra til å løse utfordringene i norsk og svensk vannbransje?

– Ved å dele kunnskap. For min del er det viktig å vite at det ligger en artikkel på SSTTs hjemmeside om at Bærum kommune satser tungt på NoDig. Det gjør at jeg kan lære mer fra andres innsats og erfaring. At SSTT videreformidler hvordan andre kommuner tenker og gjør, kunnskapsformidling, er et viktige bidrag, mener den fortsatt ferske VA-ingeniøren.

 

 

 

Inger Anita Merkesdal