Veldig vekst for NoDig i USA

Publicerad: 15 maj, 2023

Illustrasjonsbilde fra et pågående pilotprosjekt med strømperehabiliteing av vannledning i Oslo, i regi av VAV. Foto: Inger Anita Merkesdal.

Illustrasjonsbilde fra et pågående pilotprosjekt med strømperehabiliteing av vannledning i Oslo, i regi av VAV. Foto: Inger Anita Merkesdal.

I en kommentar beskriver Todd Grafenauer, Vice President – nestleder – og opplæringssjef i Murphy Pipeline Contractors i USA, hvordan de med europeisk teknologi har fått amerikanske ordførere til å skryte av at de bruker NoDig til å fornye vann og avløpsledninger.  

Markedet i USA er formidabelt sammenlignet med det meste, likevel er det grunnleggende velkjent. Bare se her: «Det amerikanske VA-markedet er digert, med mange kommuner som sitter med en vann- og avløpsinfrastruktur som er over 100 år gammel

Og: «Naturligvis finnes det fortsatt noen som nøler eller er skeptiske, men det er der opplæring kommer inn i bildet. Vi jobber jevnt og trutt med å forklare fordelene ved grøftefrie metoder: 

  • Lavere kostnader
  • Mindre påvirkning på lokalsamfunnet
  • Kortere byggetid»

Til inspirasjon

Opplæringssjef i Murphy Pipeline Contractors beskriver hvordan en viktig del av hans jobb er opplæring og utdanning, av de rette folkene. Deres erfaring er at hvis de gjør en god jobb med å lære beslutningstakerne om NoDig-metoder, og viser dem verdien av grøftefri teknologi, vil det ofte være en enkel beslutning for dem å gjennomføre. 

En liten morsomhet fra slutten av kommentaren: «Mange politikere elsker å snakke om at de bruker disse metodene og disse materialene i sine kommuner. Noen av dem har begynt å forstå at grøftefrie metoder kan hjelpe dem med å få ting gjort fortere. Selv om de ikke har gjort noe med et problematisk nett på årevis, så skjønner de at grøftefrie NoDig-metoder kan hjelpe dem med å skifte viktige vannledninger raskt.»

Her finner du hele kommentaren fra Todd Grafenauer i Murphy Pipeline Contractors. 

Her er artikkelen illustrasjonsbildet er hentet fra. Vi kommer tilbake til dette VAV-prosjektet når det er ferdig.