Vinner av VA-yngres hederspris 2023

Publicerad: 10 maj, 2023

Ingrid Holøyen Skjærbakken, i armene på traineeVANN-kullet under Norsk Vanns årskonferanse i 2022. Forrige uke gratulerte hele VA-yngre Ingrid med årets hederspris.

Ingrid Holøyen Skjærbakken, i armene på traineeVANN-kullet under Norsk Vanns årskonferanse i 2022. Forrige uke gratulerte hele VA-yngre Ingrid med årets hederspris.

Det vil si; Ingrid Holøyen Skjærbakken var ikke der, hun mottok prisen på avstand. Mer om det senere. 

Hele VA-yngres arbeidsutvalg står bak tildelingen. Prisen gis til en person som har utvist stort engasjement for de yngre i bransjen. Hedersprisen ble utdelt for første gang, samtidig som VA-yngre markerte sitt 20-års jubileum.

– Nå har ikke jeg vært i bransjen i 20 år. Men de 7 årene jeg har vært en del av dette, har Ingrid etter min mening pekt seg ut som den som har jobbet mest for de yngre, beskriver avtroppende leder i VA-yngre, Martin Stensland. Det var han som nominerte henne. 

Trenger endringsagenter

– Hva er det med deg og de unge? Hvorfor engasjerer du deg slik for dem?

– Vannbransjen sliter med å rekruttere nye inn. Det skal litt til for at unge kun vil jobbe i et eldre miljø. Da må vi vise at bransjen er faglig sterkt, har et godt miljø og at de unge blir ivaretatt, og får oppfølging og videreutvikling. Ved å få inn flere personer, og da gjerne unge som vil bli i bransjen, får vi gjennomført de målene vi har satt for vår samfunnskritiske infrastruktur, svarer hun.

Ingrid viser også til at de unge er fremtiden.

– Vi trenger nye impulser og ståpåvilje. Jeg ønsker at de skal lære av hva vi har gjort før, og komme med nye ideer inn til hva vi kan gjøre videre. I traineeVANN kaller vi de unge for endringsagenter, og vi ønsker at de skal være nettopp det: Endringsagenter for det bedre. Det er lettere når man er ung og «fersk», minner prisvinneren om. 

Bidrar som innspillpartner

Som en av sine mange oppgaver i Norsk Vann er Ingrid Holøyen Skjærbakken sekretær i VA-angres arbeidsutvalg, og organisasjonens bindeledd opp mot Norsk Vann. Tidligere utførte hun det daglige arbeidet for Arbeidsutvalget. Nå gjøres dette av arbeidsutvalget selv. 

– Arbeidsutvalget er blitt svært selvgående og utviklingsorientert. De har tatt tak og fått VA-yngre inn på et spor som er utrolig bra. Når jeg kan overlate mer av det daglige arbeidet til dem, kan jeg i større grad bidra som en mentor når de har trengt det, beskriver Skjærbakken. 

Telefon midt i treningen

Med full timeplan for våren, og ingen konkrete arbeidsoppgaver under seminaret i Bodø, valgte Ingrid å ikke reise til VA-yngres seminar. Ingrid ble hjemme, selv om arbeidsutvalget intenst ønsket at hun skulle være til stede under middagen. Den aktuelle kvelden var hun opptatt med en av sine mange oppgaver. Ingrid var fotballtrener for eldstedatterens lag.

Da ringte telefonen. Den tok hun ikke, ivrig trener som hun er. I etterkant har Ingrid fått vite at hun var ønsket inn via telefon eller video-overføring.

– Etter treninga oppdaget jeg jo at jeg hadde tapt anrop, flere tekstmeldinger og en videomelding. Den så jeg på, og der fikk jeg hele talen. Skal si jeg ble rørt og satt ut!, beskriver kvinnen takknemlig.

Så ringte vinneren av VA-yngres første hederspris tilbake, fortsatt litt i «sjokk.»

Tusen takk!

– Det har det gått ei uke. Hva føler du nå?

– Jeg er rørt, ydmyk og takknemlig for at arbeidet jeg har gjort er synlig og verdsatt. Og så jobber jeg med å få lov til å være stolt over det jeg har fått til. Men det er en personlig utfordring til meg selv.

Å jobbe med rekruttering har vært en litt ensom reise disse 13 årene som har gått. Heldigvis har jeg fått en herlig kollega på kontoret, som bidrar aktivt inn og har mange ideer. Etter hvert har også flere kommuner begynt å ta enda mer aktivt del i bidrag opp mot synlighet, positivitet og rekruttering lokalt. Og vi har fått noen flere bedrifter med i traineeVANN. 

Det finnes så mye bra i denne bransjen- vi må bare tørre å klappe oss selv på skulderen og si høyt utad at vi er flinke og har mulighetene her hos oss, svarer kvinnen. 

Et felles ansvar

Engasjementet hennes er tydelig og levende. Samtidig har Ingrid konkrete ønsker for innsatsen for de unge. Hun ønsker at alle bedrifter i vannbransjen, liten/stor, kommune, entreprenør, leverandør, rådgiver osv, ser at alle må ta ansvar og jobbe sammen om å få synliggjort denne flotte bransjen.

– Sammen kan vi vise bredden, mulighetene, kravene og ønskene. Klarer vi å sette søkelys på samarbeid ut mot samfunnet, og vise hele bredden av vår portefølje, viser vi at alle ledd i kjeden har stor betydning og at du kan jobbe hvor som helst og likevel gjøre en viktig jobb, beskriver hun.

– Det betyr blant annet at vi må slutte å tenke «meg» når vi står på stand eller profilerer oss ovenfor studenter og andre, men tenke «vi».

Behov og muligheter i bransjen

Ingrid Holøyen Skjærbakken har sterk tro på at bransjen ved å vise bredden, styrken og samholdet, samlet sett vil få mer positiv blest i media og i de fremtidige unges fora.

– Da tror jeg vi får flere til å velge oss som fagfeltet de vil jobbe i. Vi trenger ikke bare VA-fagpersoner og teori-kompetanse, men også personer som kan og ønsker å jobbe med kjemi, prosess, geologi, fysikk, automasjon, elektro, rørlegger- og yrker inn i det uendelige. Når vi har fått de inn i vannbransjen, ja da kan vi hver og en sloss for å få vedkommende til den enkelte bedrift, forklarer den prisvinnende prosjektlederen.

Vinneren oppfordrer alle i bransjen til å tenke: Hva kan jeg gjøre sammen med en konkurrent, noe som igjen gagner oss begge positivt? 

– Det er helt sikkert masse du kan gjøre. Som eksempel skal flere bedrifter stå sammen under en Norsk Vann/vannbransjeparaply på et par studentsamlinger til høsten. Hver av oss representerer sitt firma, men vi står sammen for en felles bransje, forteller hun. 

Vi må løfte sammen

Det samme gjelder for traineeVANN. Der er det noen bedrifter som tar ansvar og lærer opp traineene gjennom traineeløpet. Hun fremholder at kunnskapen og bredden de unge får med seg, er noe alle i hele bransjen tjener på.

– Det er ingen bedrift som taper på at en trainee blir lært opp. Derfor bør flere bedrifter, og gjerne rådgivere, entreprenører, leverandører, være med i ordningen. Du får lært bort hva din bedrift mener er viktig og samtidig få vist frem din side av vannbransjen. Nei, kanskje du ikke ansetter den traineen. Men tenk hva traineen har fått med seg av positiv ballast inn i yrkeslivet og som du, som et ledd på veien, nyter godt av på sikt. Skal vi tette investeringsbehovet må vi stå sammen; først da får vi bedre bestilling, bedre beregninger, bedre tegninger, bedre utføring, bedre drift og bedre resultat, sier kvinnen som ifølge VA-yngre mer enn noen har stått på for de unge i vannbransjen. 

Les også presentasjonen av Ingrid som Rådgiveren som går all in!

Tekst og bilde: Inger Anita Merkesdal.