Oppdatering fra arbeidet om bedre løsninger

Publicerad: 4 maj, 2023

Etterslepet på ledningsnettet er betydelig, men det blir bedre!

Etterslepet på ledningsnettet er betydelig, men det blir bedre!

Rørfornyelsen går for sent og for mange gjør for lite for bærekraftig rehabilitering. Samtidig gjøres det en solid innsats, blant annet gjennom tre forskningsprosjekter som vil resultere i bedre vannforsyning og bedre arbeid for ledningsnettet. 

Prosjektene er LEAKNOR: lekkasjesøk og -utbedring for drikkevannsnett. RENVANN: tekniske verktøy og metoder for 100 prosent gravefri fornyelse av drikkevannsledninger samt B for VA-nett, det vil si: Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett. 

Les mer her: 

Fellesnevneren for disse tre prosjektene er innsatsen fra Stian Bruaset. Han er dr. ing fra NTNU og arbeider som forsker i SINTEFs VA-avdeling, med fagområdet forvaltning av ledningsnett. Bruaset har doktorgrad i temaet bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett og er en av landets sterkeste fagfolk innenfor modeller og metoder for fornyelse av ledningsnett.

 

Alle tre er tidligere presentert på SSTTs hjemmeside. Du finner de her: 

Fremgang for LeakNor, SSTT-artikkel med bakgrunnsinformasjon fra RENVANN samt Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett.

I denne artikkelen på Hallingsplasts rørblogg beskriver Stian Bruaset prosjektene, offshore-teknologi som prøvers ut på vann samt målet og tanker om veien videre. SSTT vil følge opp med artikler om resultater fra prosjektene.

 

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal.