Fremgang for LeakNor

Publicerad: 10 oktober, 2022

Fra LeakNors samling for driftspersonell i Vestfold Vann, hvor Oslo, Bærum og Asker deltok. Arrangementet fikk veldig god tilbakemelding. Foto: LeakNor.

Fra LeakNors samling for driftspersonell i Vestfold Vann, hvor Oslo, Bærum og Asker deltok. Arrangementet fikk veldig god tilbakemelding. Foto: LeakNor.

Innovasjonsprosjektet Lekkasjereduksjon i Norges drikkevannsnett (LeakNor) bringer aktører i drikkevannsbransjen sammen for å finne de gode løsningene for å redusere lekkasjene i Norges drikkevannsnett, og for å sikre drikkevannsforsyningen. 

Det nasjonale prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, men deltakerne har allerede kommet i gang med å teste ut verktøy og metoder. En nylig workshop gav gode resultat. Nå planlegges oppstarten av arbeidet med å utforme et beslutningsstøtteverktøy for kommunene. 

Fakta: LeakNor

Hovedmålet er å utvide og forbedre kommunenes verktøykasse for lekkasjereduksjon, og å få til et godt samspill mellom aktørene i vannbransjen. 

Oslo kommune eier prosjektet. I tillegg til SINTEF deltar flere andre kommuner, teknologileverandører, forsknings- og undervisningsinstitusjoner, interesseorganisasjonen Norsk Vann og Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. Forskningsrådet har bevilget syv millioner kroner til prosjektet.

Gjennom LeakNor skal kommuner teste ut kjente teknologier fra olje- og prosessindustrien, i tillegg til helt nyutviklede teknologier, for å identifisere og redusere lekkasjer. Prosjektet, som startet i fjor, skal blant annet resultere i et beslutningsstøtteverktøy, for å hjelpe små og store kommuner til mer effektiv og helhetlig lekkasjereduksjon. Oslo kommune har det administrative ansvaret, ved sjefsingeniør i Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV), Lars Wermskog.

Nylig var deltakerne samlet i en workshop. Professor Sveinung Sægrov, ved institutt for bygg og miljøteknikk ved NTNU, var sammen med Jan Stenersen, fra TroVA AS, innleid som moderatorer og møteledere. De opplevde at workshopen overgikk deres forventninger, her kom det frem mye bra og nytt. 

Stort engasjement

– Det er et stort engasjement blant kommunene, og de ønsker å lære av hverandre. Samlinger som denne workshopen, og andre vi har hatt, fungerer godt. Vi hadde nettopp også en samling for driftspersonell i Vestfold Vann, hvor Oslo, Bærum og Asker deltok, med veldig god tilbakemelding, beskriver forsker Stian Bruaset fra SINTEF som er faglig prosjektleder for LeakNor. 

Han forklarer at det er mange baller i luften nå, med mye som skal gjøres de neste årene og som de akkurat starter på. Samtidig tar prosjektet sakte men sikkert retning for hva som skal gjøres og testes ut videre, frem til 2026. 

Den første dagen av workshopen ble tre pågående prosjekter presentert. Dagen etter presenterte ni firma/institusjoner ulike teknologier og teknikker. Disse ble så drøftet med brukerne, det vil si representantene fra kommunene, i plenum. 

Pågående prosjekter

Et prosjekt i Sarpsborg kommune, med bruk av smarte vannmålere for å detektere lekkasjer på stikkledninger, ble presentert av Jon Sund fra firmaet Kamstrup. De har levert 5000 smarte vannmålere, installert i Sarpsborg. Ronny Urholmen, fra samme selskap, bidro med informasjon til presentasjonen. Tema: Hvor mye har man klart å redusere lekkasjene ved bruk av smarte vannmålere?

Jan Stenersen fra TroVA presenterte et prosjekt i Tromsø kommune hvor en slår «to fluer i en smekk.» Gjennom et forskningsprosjekt i regi av Folkehelse instituttet lytter en etter vannlekkasjer på nærliggende drikkevannsledninger gjennom videoinspeksjon av avløpsledningen.

Fra Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås presenterte daglig leder Sjur Tveite status per nå, og hvordan kommunene kan benytte seg av sentere fremover i arbeidet med lekkasjereduksjon. 

Teknologier for lekkasjereduksjon

Den andre dagen presenterte forskningsstiftelsen NORSAR, Volue ASA, PipeLife Norge AS, Equanostic AS, Envidan AS, Norce Norwegian Research Centre AS, Ophion, KOMPAUTO Norway AS og Kamstrup AS produkter og teknologier. De fleste av firmaene deltok også den første dagen.

Deltakerne fikk kjennskap til smarte vannmålere, som lytter etter lekkasjer på stikkledninger, til fiberteknologi, som lytte etter lekkasjer, til måleteknologi som også kan benyttes steder uten strøm, til en ny type vannmåler med intern hydrofon og trykksensor, til maskinlæring for å forutsi lekkasjer i soner, til vannregnskap samt robot med sensor utformet for å føres inn i vannledninger.   

Resultat fra prosjekt

Interkommunalt vann, avløp og renovasjon i Stavangerregionen (IVAR) har testet ut bruk av fiberkabel for å lokalisere lekkasjer. Første steg viser at det er mulig, det ble funnet lekkasjepunkt. Samtidig gjenstår mye testing for å se om metoden er noe som vil være nyttig og effektiv.

Hvaler kommuner har testet ut en helt ny type vannmåler, med gode erfaringer så langt. Neste steg er å retrofitte hydrofon og trykksensor på denne, slik at den kan fungere som en helhetlig løsning for å identifisere lekkasjer i forsyningsnettet. 

Erfaringen fra Sarpsborg kommune viser at de smarte vannmålerne klarer å finne og lokalisere en god del lekkasjer. Andre norske kommuner har også installert tilsvarende vannmålere, derfor vil mer erfaring bli tilgjengelig snart. 

Konkretiserer kommende innsats 

– Hva skjer videre? 

 – Det kommende året vil vi konsentrere innsatsen om å planlegge nye piloter, hvor metoder/teknologier fra leverandører skal testes ut i ulike kommuner. En større, helhetlig pilot er godt i gang i Trondheim. Der testes trykkreduksjon, smarte vannmålere, nye teknologier, sonevurdering, modellering etc. I tillegg skal vi gjennom LeakNor prosjektet bygge et beslutningsstøtteverktøy for kommunene. Vi planlegger nå en oppstart av dette arbeidet, svarer Stian Bruaset.

Tekst: Inger Anita Merkesdal