Vart är STVF på väg?

Publicerad: 6 februari, 2018

Christer Silver Holmberg, medlem av STVF:s arbetsgrupp, berättade om vart STVF nu är på väg på teknikträffen vid Arlanda.

Christer Silver Holmberg, medlem av STVF:s arbetsgrupp, berättade om vart STVF nu är på väg på teknikträffen vid Arlanda.

I samband med STVF Teknikträff 2016 anordnades grupparbeten för medlemmar för att staka ut framtiden och vart organisationen är på väg. Christer Silver Holmberg, medlem i STVF:s arbetsgrupp, kunde berätta om slutsatserna vid senaste teknikträffen 1-2 februari vid Arlanda.

Kanslifunktionen – nu har STVF tagit Branschkansliet till extern hjälp för att sköta förenings- och medlemsfrågorna istället för att det ska ligga på något av medlemsföretagen.

Hemsidan – meningen är att hemsidan och nyhetsbreven ska lyftas genom den nya SSTT redaktion som precis har börjat sitt arbete. Redaktör Jan Bjerkesjö presenterade sig och poängterade att alla medlemmar är hjärtligt välkomna att komma med tips och idéer till artiklar.

Utbildning – medlemmarna är överens om att Fagerudd är en bra utbildningsplats och att utbildningen för auktorisation för både mark och fastighet kommer att genomföras både på våren och hösten 2018.

Handböcker – STVF söker nu frivilliga medlemmar som kan tänka sig delta i en revidering och uppgradering av fastighetsmanualen T25. Svenskt Vatten önskar stöd från STVF med uppdatering av handboken P93, det skulle kunna ske som ett SVU-projekt.

Databaser – här finns flera olika tänkbara varianter för att lagra och dra nytta av exempelvis filmningar i fastigheter, som kan vara av stor nytta för uppdragsgivare.

Teknik – frågan om STVF ska starta ett ”Tekniskt forum”, ett öppet forum där alla kan vara med om att diskutera problem och lösningar, men framför allt utbyta erfarenheter.

Omvärldsbevakning – här är frågan om det finns intresse för en gemensam resa till Ro-Ka-Techmässan i Kassel i början på maj 2019?

När det gäller utbyte av erfarenheter hade STVF bjudit in sina norska, danska och finska kollegor till teknikträffen för att få igång utbytet med de nordiska kollegorna.

Teknikträffar – för första gången sedan organisationen steg iland från Finlandsfärjorna fanns nu åter en minimässa med leverantörer på plats vid teknikträffen. Plats för träffen hade nu blivit Arlanda för att göra det lätt för många att resa till och från, samt att träffen var flyttad till början av året.

STVF efterlyser också idéer och förslag på föredragshållare till nästa teknikträff – maila till kontakt@stvf.se!

Text och foto: Jan Bjerkesjö