Hallingtreff-programmet 2018 godt mottatt

Publicerad: 6 februari, 2018

Nærmere 70 prosent av alle deltakerne på årets Hallingtreff har svart på evalueringsskjemaet som ble sendt ut etter årets treff. Det er i seg selv eksepsjonelt, og det er svært gledelig at majoriteten av deltakerne og utstillerne er så fornøyd med Hallingtreff 2018 at de allerede gleder seg til 2019-utgaven.

Bildet: Gode fasiliteter for de 30 leverandørene som deltok med utstilling under årets Hallingtreff. Foto: Odd Borgestrand.

Hallingplast AS, Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology kan som arrangører være godt fornøyd med tilbakemeldingene.

Fabrikkbesøket
43 prosent svarer «supert» på spørsmålet om innholdet i fabrikkbesøket ved Hallingplast AS. 23 prosent bruker begrepet bra, mens 9 prosent svarer greit. 25 prosent av deltakerne på årets Hallingtreff deltok ikke under fabrikkbesøket av ulike årsaker.

Faglig del av arrangementet torsdag
Statsmeteorolog John Smits var en populær stand in for Venstres nestleder Ola Elvestuen, som satt i regjeringsforhandlinger på Jeløya og dermed måtte melde forfall. Viktigheten av vannbransjen, - fra Meteorologisk Institutt ble meget godt mottatt. Hele 84 prosent gir positiv tilbakemelding på dette foredraget.10 prosent av deltakerne deltok ikke på seansen.

Informasjonen om MIRA-prosjektet høstet noe mer variert reaksjon. De ulike paneldeltakerne høstet variert respons, og uten å gå inn på hver enkelt foredragsholder varierte det fra 6 prosent «sånn passe», 13-28 prosent mente «greit», rundt 50 prosent «bra» og 10-33 prosent «supert». 9 prosent deltok ikke.

Kommunenes hverdag
besto av tre ulike foredrag. Trude Rostvik Bertnes, daglig leder i Narvik Vann ble godt mottatt, der 77 prosent ga positiv tilbakemelding.  Avdelingsleder VA i Lindås kommune, Arne Helgesen, fortalte om utfordringene ved å ha store aktører i en liten kommune, og også her var deltakerne godt fornøyd med presentasjon og innhold, med en score på 66 prosent.
Mats Rostø, Verkställande direktör i Nacka Vatten och Avfall, gjorde også et solid inntrykk, med meget positiv tilbakemelding fra 68 prosent av deltakerne. I snitt var det 10 prosent som ikke deltok i denne seansen.

Smarte løsninger
Hallingtreff hadde denne gang en sesjon om «smarte løsninger», der Rolf Dalby fra Olimb, fortalte om anboringer på strømpeforinger, og 63 prosent var godt fornøyd.
Borghild Folkedal fra Hawle Water Technologi gjennomførte en fin oppdatering om NoDig Challenge-programmet. Det mente 74 prosent av deltakerne.

Fredagens program
i regi av SSTT og RIN fikk også gjennomgående god mottakelse. Temaet metodevalg ved rørførnying ble svært godt mottatt av 68 prosent. Godt over halvparten av deltakerne i salen har respondert meget positivt på foredraget om E-pulse fra Håkon Killerud i PAM Norge og Hans Jørgen Haugen fra Asplan Viaksitt foredrag om den nye rørinspeksjonsmalen. Kåre Aabye fra Norva24 tok for seg feil på nyanlegg, og også her responderte godt over halvparten i salen meget positivt.60 prosent fant innlegget om innovative løsninger i Bærum kommune, presentert av Frode Berteig, som meget interessant. Så sent på fredagen var det 28 prosent som ikke deltok, og da Sigurd Grande fra Oslo VAV entret podiet var fraværet oppe i 30 prosent. Sigurd Grandes oppdatering av arbeidet med etablering av VA-senteret på Ås ble imidlertid satt stor pris på 58 prosent, altså nesten samtlige som satt i salen.

Arrangørene vil på bakgrunn av deltakelsen på fredag måtte vurdere konferansens lengde, og dersom den skal gå over tre dager også neste år ytret noen at konferansen kan gå fra tirsdag til torsdag.

Utstillingene
Et trettitalls utstillere deltok på årets treff, og det er tydelig at deltakerne setter pris på denne delen av treffet også. Hele 61 prosent mente utstillingen var relevant og god, 23 prosent benyttet høyeste score og 13 prosent syns det er greit med en slik utstilling.

Av mer generelle spørsmål 
var deltakerne gjennomgående fornøyd med logistikken. Det er et klart ønske fra deltakerne at de får umiddelbar bekreftelse på at man er påmeldt og ikke bare registrert.
66 prosent gir toppkarakter til fasilitetene ved hotellet, Vestlia Resort. Det gjelder rommene, serveringen, konferanselokalene og service generelt. Møtelederne, Martina Bergh Svedahl og Borghild T. Folkedal, får også mye skryt i kommentarfeltene.