SSTT styrker seg i Norge

Publicerad: 1 februari, 2018

SSTT sin norske arbeidsgruppe har inngått avtale med Asplan Viak i Drammen om sekretariatstjenester. Gjennom denne samarbeidsavtalen ønsker SSTT i Norge å øke sin aktivitet ut mot de norske medlemmene og på den måten styrke organisasjons arbeid i Norge.

Bildet: Tre aktive damer som nå vil samarbeide for å øke aktiviteten innen SSTT i Norge: Fra venstre Martina Bergh Svedahl, Ellen Margrethe Jahren Randa og Borghild T. Folkedal. Her fra Hallingtreff 2018. Jonny Undersaker er også med i sekretariatet for SSTT. Foto: Odd Borgestrand 

Leder for den norske arbeidsgruppa og nestleder i SSTTs styre, Borghild T.Folkedal,forteller at avtalen  trer i kraft fra i dag 1.februar.
-Vi tror dette blir en god løsning for SSTT totalt sett, sier Borghild T.Folkedal. Asplan Viak har svært god kompetanse på NoDig-metodene, og selskapet har nærhet til det norske markedet. I tillegg har kontoret i Drammen gjennom flere år utført tilsvarende tjeneste for Rørinspeksjon Norge, som jo SSTT har et tett samarbeid med. Kanselliet i Stockholm vil ta seg av sekretariatstjenestene for den svenske arbeidsgruppa i tillegg til det felles norsk/svenske styret i SSTT.

Sivilingeniør, vann og miljø i Asplan Viak, Ellen Margrethe Jahren Randa vil sammen med sin kollega og VA-ingeniør Jonny Undersaker bistå den norske arbeidsgruppa. Faglig sekretær i Rørinspeksjon Norge, Martina Bergh Svedahl, vil også være med på laget. Ellen Margrethe Jahren Randa har vært aktivt medlem i SSTT i flere år og er nå også medlem i den norske arbeidsgruppa.  Dermed blir det nærhet mellom arbeidsgruppa og sekretariatet.
Avtalen gjelder i første omgang for ett år, med opsjon om forlengelse for ett år om gangen.