NoDig kurset: Kom for å lære noe nytt!

Publicerad: 16 februari, 2023

Noen av deltakerne på NoDig-kurset kom med ønsket om å pusse opp gammel kunnskap, noen med ønske om å lære mye nytt, og andre igjen fordi de ønsker om å starte innen fagfeltet. Blant deltakerne var utførende, prosjekterende og byggeledere. Fire av kursdeltakerne kom reisende fra Island.

Noen av deltakerne på NoDig-kurset kom med ønsket om å pusse opp gammel kunnskap, noen med ønske om å lære mye nytt, og andre igjen fordi de ønsker om å starte innen fagfeltet. Blant deltakerne var utførende, prosjekterende og byggeledere. Fire av kursdeltakerne kom reisende fra Island.

– Frem til nå har vi drevet med graving. Nå skal vi lære noe nytt! sa en av deltakerne da han presenterte seg selv ved starten av SSTTs intro-kurs i NoDig i Sandvika i februar. 

Kurset er utformet for ledningsseiere, prosjekterende, byggeledere og utførende som har ingen eller noen erfaring med grøftefrie løsninger fra før. Fra den innledende presentasjonsrunden ble det klart at her var det stor interesse for å lære noe nytt, også bland de som har arbeidet med grøftefrie metoder tidligere. 

SSTTs kurs, gjennomført i sarmarbeid med Norsk Vann, ble vel mottatt. Pågangen var så stor at arrangørene utvidet deltakertallet. 

Ens ærend fra Island

Over to innholdsrike dager delte 7 foredragsholdere sin kunnskap med 35 kursdeltakere.

Det var god variasjon både i alder og erfaringsbakgrunn. Kommunene var godt representert, det var også rådgivningsbransjen. Fire av deltakerne kom helt fra Island. Blant dem var Hørdur Josef Hardarson, fra firmaet Veitur.is, og Brynjolfur Bjørnsson, fra firmaet Mannvit. Begge lokalisert i Reykjavik. Veitur.is er et offentlig eid forsyningsselskap, som leverer fjernvarme, vann og avløp. Brynjolfur Bjørnsson er rådgivende ingeniør/konsulent. 

– Hvorfor har dere kommet helt fra Island til NoDig kurset i Sandvika?

– Vi søker kunnskapen som deles på dette kurset. Det er kunnskap vi ikke finner hjemme, svarer de samstemt og engasjert. 

De beskriver at strømperenovering benyttes mye til renovering av avløpsledninger på Island. Nå er de i gang med et konkret prosjekt, hvor de skal bruke grøftefrie løsninger de ikke har erfaring med fra før. 

– Vi er her for å lære mer om NoDig, for dette konkrete prosjektet i Reykjarvik. Der er Hørdur byggeleder og jeg konsulent, forteller Brynjolfur Bjørnsson. 

– Og har dere lært noe? 

– Ja! Vi har lært masse! 

Engasjerte deltakere

I løpet av kurset fikk deltakerne innføring i fordeler og begrensinger ved NoDig, strukturelle metoder, ikke strukturelle metoder og semi strukturelle metoder. I seksjonen om planlegging og gjennomføring var det gjennomgang av viktigheten ved forundersøkelser, samt metodevalg og prosjekteringstips. Også konkurransegrunnlag og avtaleformer ble gjennomgått. Det hele ble illustrert med prosjekteksempler. Byggeledelse er også et vesentlig tema under kurset. I den forbindelse lærte deltakerne om typiske feil og mangler ved utførelsen av NoDig anlegg, samt faktorer som er særlig viktig å følge opp i NoDig anlegg. 

Begge dager løste deltakerne gruppeoppgaver, relatert til stoffet som var gjennomgått. Løsningene ble drøftet i etterkant. Da oppsto flere gode diskusjoner. Deltakerne bidro i tillegg ved å stille spørsmål og å dele fra egne erfaringer. 

Tenk NoDig først

Dag to startet med en oppsummering av temaene gjennomgått første dag.

– Det er viktig å få frem at verken SSTT eller vi på kurset er mot graving. De beste prosjektene kan være kombinasjon av graving og NoDig. Ofte må en ned for å få tilgang til rørene, understreket kursansvarlig Espen Killingmo da. Han er prosjektdirektør i Sweco og har vært medarrangør av kurset flere ganger før.   

Et hovedmål med kurset er å øke nysgjerrigheten og å senke terskelen for å ta i bruk metodene. Det er behov for en betydelig økning av fornyelsestakten på ledningsnettet i norske kommuner og øket bruk av NoDig-metoder er et viktig bidrag i denne sammenheng. Kurset er også en fin mulighet til å videreutvikle eget faglige nettverk innenfor NoDig.

 NoDig bør være førstevalget. Grøftefrie løsninger er ikke et tiltak der en ikke har andre alternativ. Tvert i mot. Generelt sett gir NoDig lavere byggetid, er bedre for miljøet og økonomien, og har betydelig mindre belastning for tredjepart.

Her er en forhåndsbeskrivelse av innholdet og formålet med NoDig-kurset.  

 

En ser så mye mer på en rørinspeksjon enn i rør-rapporten. Denne klarer vi å fjerne ved spyling, sa foredragsholder Svein Rune Myhre. Han har omfattende erfaring fra rørfornying, og er salgssjef i Olimb Rørfornying AS.

En ser så mye mer på en rørinspeksjon enn i rør-rapporten. Denne klarer vi å fjerne ved spyling, sa foredragsholder Svein Rune Myhre. Han har omfattende erfaring fra rørfornying, og er salgssjef i Olimb Rørfornying AS.

Tekst og bilder: Inger Anita Merkesdal