VA-dagene by PAM: invitasjon til konferanse

Publicerad: 25 januari, 2023

Bildet er fra VA-dagene 2022. De ble en suksess. I år utvides konferansen med en dag.

Bildet er fra VA-dagene 2022. De ble en suksess. I år utvides konferansen med en dag.

Konferansen VA-dagene by PAM er en møteplass for kommuner, vannverk, rådgivere, entreprenører, grossister og andre som er opptatt av VA-faget. For tredje gang arrangeres konferansen. I år på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 12-13. april 2023.

VA-dagene 2023 belyser dagsaktuelle utfordringer knyttet til ledningsnett for vann og avløp, og med temaer som er aktuelle for alle rørmaterialer.

Første dag av konferansen er hovedtema bærekraft, miljø og klima, samt sikkerhetsutfordringer i vannbransjen sett i lys av det nye trusselbildet. Dag to vil temaene i hovedsak dreie seg om prosjekterfaringer, pris- og kontraktsutfordringer, samt unge i bransjen.

Bransjenestoren Christen Ræstad vil være møteleder, så her blir det stor takhøyde i form av meningsutvekslinger og diskusjoner gjennom dagene.

Nytt av året er at det skal deles ut en pris til et medlem av VA-yngre. Dette skal bli en årlig tradisjon.

Her finner du full informasjon om konferanseprogrammet, foredragsholderne, nyheter og lenke til påmeldingen.