Invitasjon fra Norsk Vann til fagtreff

Publicerad: 3 januari, 2023

Foto: Norsk Vann.

Foto: Norsk Vann.

Kontroll og kvalitetssikring ved etablering av VA-anlegg, det grønne skiftet relatert til ledningsfornyelse og investeringer, konsekvenser knyttet til avløpsdirektivet og behov for samarbeid er blant temaene på Norsk Vanns fagtreff 2023.

Det arrangeres på Thon Hotel Oslo Airport på Gardermoen dagene 16. og 17. mars.  

Endelig program er klart medio januar, 2023. Dag 1 er dedikert det nye avløpsdirektivet, med innlegg om hvordan bransjen ser på forslaget og innspill til dette, samt eksempler og muligheter knyttet til samarbeid. Dag 2 gjennomføres med tre parallelle sesjoner over temaene Ledningsnett, avløp samt lukt og smak i drikkevann.

God faglig og sosial møteplass 

Etter gode erfaringer med å vise arrangementer digitalt, fortsetter Norsk Vann med dette for å nå ut til de som ikke har mulighet til å delta, eller av ulike grunner ønsker å følge fagtreffet fra egen arbeidsplass. 4 av 6 paralleller kan følges digitalt. 

Norsk Vann legger vekt på å skape en god fysisk møteplass, og en viktig arena for å bygge nettverk i bransjen. Ikke minst blir middagen dag 1 en god anledning til å friske opp gamle bekjentskaper og knytte nye.

 

Påmelding innen 8. mars kl. 18:00 for fysisk deltakelse, samt 14. mars kl. 18:00 for digital tilstedeværelse.

 

Her finner du ytterligere informasjon og påmelding.