Vannforsyningen til Fornebu: Det meste er gjort

Publicerad: 19 december, 2022

Undervannsledningene av typen PE 100 er kjent for å være både robuste og fleksible, og vil kunne lede drikkevannet trygt til Fornebu.

Undervannsledningene av typen PE 100 er kjent for å være både robuste og fleksible, og vil kunne lede drikkevannet trygt til Fornebu.

Gjennom en kombinasjon av åpne grøfter, sjøledning og boring er det lagt en 6 km. lang overføringsvannledning, som sikrer vannforsyningen til den voksende befolkningen på Fornebu. 

Artikkelen «Snart senkes sjøledningen» ble publisert i begynnelsen av november. Nå er sjøledningene ferdig lagt. Det som gjenstår, er mindre justeringsarbeider og noen rørlengder på land. Håpet er å få tilkoblet PE-rør på land før jul. Prosjektet ligger godt foran fremdriftsplanen, sier fagansvarlig for sjøledningsanlegget i COWI, i en pressemelding.

Borehull av naturhensyn 

Anlegget etableres med 1700 meter ledning på land og 4300 meter som sjøledning. Den nye sjøledningen ble tilkoblet de nye ledningsanleggene i landtakene på Storøya, Fornebu og på Kjørbo i Sandvika. Ved Storøya ble det valgt å grave grøft ut i sjøen. I Sandvika ble flere alternative ilandføringer vurdert, blant annet en trase i Sandvikselva. Beslutningen landet på et borehull under Kjørboparken for å unngå store terrenginngrep.

Trinnvis boring

Nylig ble selve inntrekningen av ledningen i borehullet under Kjørboparken utført. Ved å bore under Kjørboparken unngikk en å fjerne de store og gamle trærne i parken.

– Boringen gikk veldig bra, og vi er svært fornøyde. Den ble utført trinnvis med gradvis større borkroner, for å oppnå stort nok borehull for inntrekningen av den 710 mm store vannledningen, sier Solheim i pressemeldingen. 

Prosjektfakta: 

COWI AS avdeling Fredrikstad, med Olav Solheim som fagansvarlig, er prosjekterende. Generalntreprenør for hovedvannledning fra Forneburingen til Kjørbo er HAB Construction AS. Underentreprenør Dykkerteknikk AS har ansvar for sjøledningen. Underentreprenør for boring er Steg Entreprenør AS. Bærum kommune er byggherre, med prosjektleder Natalia Fjelddalen og byggeledere er Viggo Lund Follestad og COWI AS v/ Olav Solheim. Admir Huskić fra planavdelingen for vann og avløp i Bærum kommune er kontrollør for teknisk utførelse.

 

Les hele beskrivelsen på COWIs hjemmeside. 

Foto: Viggo Lund Follestad, Bærum kommune. Tekst: Inger Anita Merkesdal.