Svenskt Vattens kurs för beställning av rörinspektion

Publicerad: 17 december, 2022

I kursen Rörinspektion för beställare har kursmaterialet nyligen reviderats och nästa kurstillfälle är i månadsskiftet januari/februari. Som lärare på kursen och delaktiga i revideringen av kursmaterialet har några av SSTT’s medlemmar varit.

Det är Christer Silver Holmberg, medlem i styrelsen för SSTT, den svenska arbetsgruppen samt ordförande i STVF, och Anne Adrup, medlem i SSTT, som bidragit aktivt till uppdateringen av materialet och som även är lärare på kursen. Målgruppen för kursen är de som beställer rörinspektion och hela kursen baseras på P 122, Rörinspektion av avloppsledningar i mark.

För STVF’s medlemmar är det positivt om så många beställare av rörinspektioner som möjlighet går kursen då det leder till att beställningarna blir tydligare vilket i sin tur leder till bättre utförda arbeten totalt sett.

Baseras på reviderad P122

Kursmaterialet baseras bland annat på den nyligen reviderade publikationen P122 som ges ut av Svenskt Vatten. P122 ger vägledning och beskriver hur rörinspektion av allmänna markförlagda ledningar för avlopp ska genomföras, den beskriver även tilläggsarbeten, till exempel riktningsavvikelser, profilmätning och deformationskontroll. Det som främst skiljer P122 från P93 är att det i P122 finns mer tips och råd för ledningsnätsägare inför beställning och avrop av rörinspektioner och att den innehåller en del nya referensbilder för observationer.

Hjälp vid förnyelseplanering

Målet med kursen Rörinspektion för beställare är att kunna bestämma syftet med rörinspektionen utifrån aktuella behov, att kunna beställa inspektion och sedan bearbeta materialet. I kursen lär man sig hur man beställer och använder rörinspektion för att bedöma avloppsledningars status och som underlag för till exempel förnyelseplanering. Även rörinspektion som verktyg för besiktning av nylagda eller renoverade ledningar tas upp.

För mer info besök Svenskt Vattens hemsida www.svensktvatten.se/utbildning

 

 

Ylva Sjönell