Her trekkes fiber Stavanger-Oslo

Publicerad: 29 november, 2022

Den første dataforbindelsen mellom Stavanger og Oslo legges i trekkerør gjennom i sårbart fjellterreng. NoDig handler om mer enn VA. Foto: Ole Rinden, Torbjørn Reime Maskin.

Den første dataforbindelsen mellom Stavanger og Oslo legges i trekkerør gjennom i sårbart fjellterreng. NoDig handler om mer enn VA. Foto: Ole Rinden, Torbjørn Reime Maskin.

En «digital motorvei» er under bygging mellom Stavanger og Oslo. Ny fiberforbindelse skal styrke og sikre nettforbindelsen mellom øst og vest. 40 mm SESU-Cable trekkerør har gjort det mulig å legge fiberforbindelsen gjennom fjellvann og følsomt fjellterreng med vesentlig mindre graving og inngrep.

Grøftefrie metoder egner seg til mer enn VA. I dette fiber-prosjektet foreslo entreprenøren en løsning med trekkerør, gjennom følsomt fjellterreng og på lange strekk med fjellvann og våtmark. Den skånsomme metoden er blant annet benyttet på et strekk der det ikke lar seg gjøre å grave trasé for trekkerør på vanlig måte. Artikkelen er skrevet på oppdrag av Hallingplast.  

Skånsomt tiltak

– Med SESU-Cable unngår vi utvendige lodd, og vi slipper å spyle det ned i bunnen. SESU-Cable kan vi bare legge rett på bunnen. Det synker av seg selv, og det beskjedne røret utgjør et minimalt og helt akseptabelt inngrep. 

Det sier Trond Wiggo Pollestad. Til daglig prosjektleder i Lyse Fiber, og nå i høst en av to prosjektledere innleid på et prosjekt med etablering av en fiberforbindelse mellom Stavanger og Oslo. 

Det utvendig beskjedne trekkerøret som har blitt lagt i en trasé fra Dirdal over fjellet til Seljord rommer nemlig en forbindelse som er alt annet enn beskjeden. Den er en del av et nettverk Altibox Carrier er i ferd med å bygge, som strekker seg fra Newcastle i Storbritannia via Stavanger til Oslo. Samtidig er det bygget en forbindelse fra Hamburg, gjennom Danmark og som undervannsledning over Skagerrak til Larvik. 

Sterkere digitalt nett mellom Norge og verden 

Forbindelsen kobler Norge til digitale knutepunkter som London, Brussel, Amsterdam og Hamburg. Med en kapasitet på 260 terabits per sekund, vil det nye nettverket fra Altibox Carrier gi en kraftig forbedring av datakapasiteten mellom Norge og resten av verden. Den gir også en sårt tiltrengt sikkerhet og robusthet i nettet. 

 – Ja, redundans er et hovedpoeng. Når noen knekker forbindelsen et sted med gravemaskin – og det vil skje – må man være sikre på at ikke hele nettforbindelsen til Europa kneler med det samme, sier Pollestad. 

Men før man kommer så langt må man få strukket den kabelen fra innerst i Ryfylke, gjennom et temmelig tøft terreng over fjellet ned til Tyrifjorden på Ringerike.  

Den jobben er det altså Lyse som gjør for Altibox. Det er første gang det blir bygget en digital forbindelse som dette i denne delen av landet. Alle store forbindelser av denne typen ligger der det fra før går store veier og/eller jernbane. Her blir det altså bygget en ny «vei» for datatrafikken, i et område der det fra før er lite vei og mye følsomt fjellterreng. 

Fiber over fjellvann og i fjellterreng

Gjennom mye av traseen skal fiberen strekkes over fjellvann og gjennom våtmarksområder, samt langs veier der det ikke er mulig å grave langs veien på vanlig måte. Her er det valgt å bruke 40 mm SESU-Cable fra Hallingplast som trekkerrør. Det samme har Pollestad og hans kollegaer gjort på et par elvekryssinger, der SESU-Cable har blitt skjøtet inn mot konvensjonelle trekkerør. 

Når det først legges trekkerør gjennom følsom natur som dette, så legger en ikke bare det ene røret som trengs i dag. Lyse har samtidig lagt ned flere parallelle trekkerør. Forbindelsen som nå er lagt, er på 288 fiber, men trekkrøret har kapasitet på godt over 1000 fiber pr rør. 

– Oppgradering i fremtiden? 

– Vi legger rør hvor det er plass til å blåse flere hundre fibre. I praksis betyr det at strekningen har enorm kapasitet og at vi også har gode muligheter til å utvide kapasiteten dersom det skulle bli behov for det, sier han. 

SESU-Cable er et dobbeltvegget PE-rør med innlagt vekting mellom rørveggene. Det gjør at røret synker av seg selv i vann og våtmark, og krever dermed betydelig mindre inngrep med graving og annet maskinarbeid. Vektingen innlagt i rørveggen består av en type stein, og danner en solid beskyttende kappe rundt kabelen.

Det eneste alternative trekkerøret er et armert rør som ikke kunne leveres i stor nok dimensjon, og til en vesentlig høyere pris pr meter.  

SESU-Cable var løsningen

– Det er enkelt å legge, og har gitt oss store besparelser i både kostnader og inngrep fra graving. Når alle andre løsninger har feilet eller vært for dyrt, så har SESU-Cable vært løsningen for å trekke fiber gjennom dette terrenget. Det er et kjempeprodukt, sier Pollestad. 

Ideen om å bruke SESU-Cable kom fra maskinentreprenør Torbjørn Reime, som er Lyses underleverandør på prosjektet. Erfaringene så langt er gode, og prosjektleder Trond Wiggo Pollestad mener det er et godt produkt også på senere fiberprosjekter. 

 – Det er kun ett alternativt produkt på markedet, og det er dyrere. Det brukes mye "egenmekk-løsninger". SESU-Cable fungerer godt. Ideellt sett skulle gjerne innerrøret vært rillet for å gjøre det lettere å blåse fiberen etter legging. Men det fungerer godt også med glatt rør. Dette er noe jeg tror vi vil bruke mer av, sier han. 

Forbindelsen over til Tyrifjorden er nå på det nærmeste ferdig lagt. Derfra inn til Oslo er det Viken Fiber som tar over. Snart har Norge fått en betydelig sterkere og bedre dataforbindelse med resten av verden, delvis takket være noen mil med SESU-Cable fra Hallingplast. 

 

Fiberforbindelsen legges blant annet i vanskelige masser på land og grunt vann, der det ikke lar seg gjøre å grave trasé for trekkerør på vanlig måte. Foto: Anders Hauge, Hallingplast.

Fiberforbindelsen legges blant annet i vanskelige masser på land og grunt vann, der det ikke lar seg gjøre å grave trasé for trekkerør på vanlig måte. Foto: Anders Hauge, Hallingplast.

Jørn Søderholm, tekst.