Tredjepartskontroll: Nøkkelen til ledningsnett med lang levetid

Publicerad: 31 oktober, 2022

En uavhengig sluttkontroll vil sikre et ledningsnett med høy kvalitet og lang levetid. Illustrasjonsfoto fra Lillehammer: Odd Borgestrand.

En uavhengig sluttkontroll vil sikre et ledningsnett med høy kvalitet og lang levetid. Illustrasjonsfoto fra Lillehammer: Odd Borgestrand.

Rørinspeksjon Norge har arbeidet iherdig for en uavhengig tredjepartskontroll av nyanlegg. Motivasjonen, målet og fremdriften ble beskrevet på SSTTs NoDig-konferanse på båten fra Stockholm til Helsingfors, i forbindelse med den internasjonale NoDig-konferansen i oktober.

Det var Reidar Kveine, som er styreleder i RIN og medlem i den norske arbeidsgruppen i SSTT, som holdt innlegget om tredjepartskontroll og praksis rundt dette i Norge. Hovedpoengene er at vi har mer enn nok med å ta vare på ledningsnettet vi allerede har, om vi ikke også skal bygge nye anlegg med feil. 

 En uavhengig sluttkontroll:

  • Vil gi ledningsnett med færre feil
  • Vil sikre et ledningsnett med høy kvalitet og lang levetid. 

Langt fra tilstrekkelig

Per nå er det store mangler. Rapportering viser at inspektørene finner feil på 6 av 10 nyanlegg. Typiske feil som går igjen er deformasjon av rør, samt ledningsanlegg som ikke består trykkprøvingskontrollen.

Dagens praksis rundt sluttkontroll varierer veldig. Store kommuner har dette i orden. I de mindre kommunene, og det er de vi har flest av, er sluttkontrollen enten helt eller delvis fraværende, eller ikke uavhengig. Etterkontroll av gjennomført sluttkontroll som er utført av ikke-uavhengig firma har avdekket tilfeller med underrapportering. 

For nye lesere:

Kontrolloppgavene RIN mener må gjennomføres av uavhengig tredjepartskontrollør er rørinspeksjon, trykkprøving, klorering/desinfisering.   

Når den utførende entreprenør kontrollerer seg selv og sitt eget arbeid, blir det bukken og havresekken. For å sikre at anleggene kontrolleres uavhengig, mener RIN at tredjepartskontroll må inn i anbudsdokumentene. Det bør videre stilles krav til dokumentert opplæring både i utstyr og utførelse. Og en uavhengig sluttkontrollør skal være tro mot ledningsnettet og ikke mot entreprenøren.

Ny norsk Vannstandard

Forslagene til krav i den nye norske vannstandarden knyttet til tilrettelegging for sluttkontroll er:

  • at det skal legges til rette for å kunne gjennomføre sluttkontroll og levere skuttdokumentasjon
  • at det skal levers inn en plan for gjennomføring av sluttkontroll
  • at tetthetsprøving, trykkprøving, desinfeksjon og rørinspeksjon skal utføres av en uavhengig tredjepartskontrollør. Ved rørinspeksjon skal operatøren i tillegg har Rørinspeksjon Norge (RIN) /Norsk Vann operatørbevis eller tilsvarende.
  • at ledningseier skal ha mulighet til å delta og skal varsles i god tid før sluttkontrollen skal finne sted. 

Her kan du lese mer om feil rørinspektørene finner

Her kan du lese mer om RINs innsats for pålitelig kvalitetskontroll.

Her er RINs ferskeste artikkel om den nye norske vannstandarden.

Tekst: Inger Anita Merkesdal.