Tematreff: Grøftefri fornyelse av trykkavløpsledning

Publicerad: 20 oktober, 2022

Befaring på et reelt anlegg, med demonstrasjon av inntrekking og trykksetting, er noe av det du kan få oppleve på tematreffet i regi av Kjeldaas AS, i samarbeid med SSTT og Horten kommune.

Tid: Tirsdag 9. november 2022. Sted: Lysheim skole, Skoppum. NB. påmeldingsfrist: Mandag 7. november. Full info her.

Alt av utstyr, maskiner og produkter er på anlegget, og deltakerne får god anledning til å se nærmere på dette.

Gjentatte brudd og dårlig ledningskvalitet/feil ledningskvalitet er hovedmotivasjonen for utbedringen av trykkavløpsledningen i Horten kommune. Den fra 1970-tallet, er på 860 meter og det er flere bend på strekningen. Nå skal den forsterkes til full strukturell styrke med hensyn til innvendig trykk. Det vil si tilsvarende nytt plastrør, ved bruk av NoDig.

Lekkasje og lokasjon

– Det har vært flere brudd på ledningen, to bare den siste måneden. Derfor er det behov for utbedring, og det raskt. Denne ledningen leverer avløpet fra hele Skoppumsfeltet. Ledningen er et pumpestrekk, og ledningskvaliteten er hovedproblemet. Det ligger PVC selvfall noen steder og PVC trykkavløp noen steder, beskriver Eirik Evjen Hagtvedt.
Han er prosjektleder i Horten kommune.

Pumpeledningen krysser enkelte veistrekker. Det gir utfordringer ved tradisjonell graving. Spesielt utfordrende ville det være der pumpeledningen krysser under RV19, med en ÅDT på 10 000 kjøretøy.

 Arbeidet hastet

– Du snakker om to ledningsbrudd bare den siste måneden og at dette derfor hastet. Det er ikke alltid like vanlig at ting skjer så fort innen kommunalteknikk. Er det greit å si: «Jippi for at det er mulig å få ting gjort så fort»?

– Ja, det er det, og det sier jeg også. Vi hadde satt dette ut på anbud, med utbedring av pumpeledningen som en opsjon. Men med overhengende fare for flere brudd, så vi at strekket måtte utbedres med en gang. Da avtalte vi med Kjeldaas at opsjonen skulle utløses og at de skulle utbedre ledningen gjennom NoDig, forklarer Hagtvedt.

I konkurransegrunnlaget beskrev kommunen omfanget og det de visste om ledningen fra før, og overlot så til entreprenøren å velge metode for utførelsen.

– Som ledningseier ønsket vi ikke å begrense entreprenørens valg. Nå har vi jobbet tett med Hendrik Panman og teamet hans i Kjeldaas, og funnet en god løsning på dette, utdyper prosjektlederen i Horten.

Ønsker gode, varige løsninger

I Horten er både ledelsen og VA-avdelingen for øvrig foroverlent og på utkikk etter nye og innovative løsninger.

– Vi ønsker fremdrift. Jeg hører fra tid til annen kommentarer om at kommuner i liten grad involverer seg i utførelsen grunnet manglende kapasitet eller at man ikke har tid. Jeg opplever at vi ønsker det stikk motsatte. Vi vil være involvert, delta i prosessene og å bli kjent med og vite hva vi får. Det er vi som ledningseiere som skal drifte løsningene i mange år fremover. Kommunens driftsavdeling vil dermed involveres i prosjektet med enkelte gravearbeider, som blir nødvendige, og elektroinstallasjoner. Planleggingsavdelingen samarbeider tett med Kjeldaas på løsningsvalg og planlegging. Tempoet i dette prosjektet skyldes ikke bare ledningens gjenntatte brudd, men også at vi er opptatt av å bidra med å finne løsninger som fungerer, sier prosjektlederen i Horten kommune, Eirik Evjen Hagtvedt. 

Både provisorisk og permanent

Til ledningsfornyelsen benyttes Kevlararmert PE-liner på 860 meter i DN250. Det er flere bend på strekningen, og både veier, jorder og bekker som skal krysses.

I forbindelse med fornyelsen må den aktuelle strekningen tas ut av drift og avløpsvann med kapasitet opptil 70 l/s føres over i bypass. Til dette benyttes Primus Line Overland DN 300. Den har godkjent driftstrykk på 25 bar. Primus Line Overland har også en kjerne av kevlar, men har inner- og ytterbelegg av Termoplastikk Polyuretan istedenfor PE. På temadagen vil deltakerne få inngående informasjon om produktenes muligheter og begrensninger.

Deler kunnskap

Vilde Ellingsen Bråten følger opp dagen fra entreprenørens side. 

– Dere fikk en kontrakt om å fornye et rør fra innsiden med tilhørende arbeider, og plutselig inviterer dere til en temadag. Hvorfor? 

– Selv om NoDig har eksistert lenge, er det et behov for å lære om fornyelse av trykkavløpsledninger. Her benytter vi også så å si den samme ledning til fornyelsen som til den provisoriske ledningen. Røret kommer på en kveil, og rulles ut nesten som en lang vannslange. Derfor er dette en effektiv og enkel måte å etablere en provisorisk ledning på. Den kunnskapen vil vi gjerne dele, svarer hun. 

Fordi det også skal etableres en ny pumpestasjon, vil det provisoriske anlegget bli stående over litt tid og må ha en tilsvarende kvalitet. Effektiviteten økes når røret kveiles ut, blant annet fordi en ikke må ta hensyn til riggplass samt tid og plass til sveising. 

– Primus Line Overland, som vi benytter til den provisoriske ledningen, kan også benyttes til bypass for drikkevann. Det er svært aktuelt ved beredskapssituasjoner. Også derfor er det viktig at muligheten og produktene blir kjent, forklarer Vilde Ellingsen Bråten hos Kjeldaas. 

Programmet på tematreffet

Under fagtreffet vil Horten kommune, som ledningseier, blant annet presentere bakgrunnen for prosjektet. Mens Kjeldaas AS, som NoDig-entreprenøren skal beskrive produktet og arbeidet som gjøres. Tema: Kevlararmert PE-liner, oppbygging/trykklasser, muligheter og begrensinger, installasjonsprosedyre, samt for- og etterarbeider. 

Her er mer informasjon og påmelding! 

Bildet ble tatt under etablering av en bypass avløpsledning ved Fossumbekken i Oslo. Ved kveilen, på 5 meters bredde, er Dennis Stamnes. På kveilen er 1200 meter DN 300 Primus Line Overland. En elektromotor montert på siden av denne hjelper til med å dra ut og inn lineren.

Bildet ble tatt under etablering av en bypass avløpsledning ved Fossumbekken i Oslo. Ved kveilen, på 5 meters bredde, er Dennis Stamnes. På kveilen er 1200 meter DN 300 Primus Line Overland. En elektromotor montert på siden av denne hjelper til med å dra ut og inn lineren.

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: Kjeldaas AS.