Kurs med lärare från branschen

Publicerad: 7 oktober, 2022

Schaktfria metoder kombinerar betydande ekonomiska besparingar med stora miljövinster jämfört med konventionell schaktning. På kursen ”Schaktfritt renoverings- och ledningsbyggande”, som arrangeras av Svenskt Vatten och SSTT, möter du lärare som arbetar på VA-organisationer och har lång erfarenhet från olika schaktfria metoder. De delar med av sina kunskaper om hur och när respektive metod bäst används.

Kursen vänder sig till beställare av ledningsnätsarbeten, både vid renovering och nyanläggning, samt konsulter. I år kommer utbildningsmomenten knytas ännu mer till tekniska frågeställningar, som vilka undersökningar som bör göras vid en förstudie och/eller projektering.

-        Kursen ger en mycket bra översikt av de metoder som finns tillgängliga och vilka fördelar de har, inte minst för miljön. Det är mycket kostnadseffektiva metoder som på ett bra sätt möter de allt tuffare miljökraven som ställs, förklarar Fredrik Johansson, Kretslopp och vatten Göteborgs stad och medlem av SSTT:s svenska arbetsgrupp, som är en av lärarna på kursen.

Stör inte övrigt ledningsnät

En annan av lärarna är Mikael Hölttä, projektingenjör VASYD och även han medlem av svenska arbetsgruppen inom SSTT, lyfter fram fördelar med schaktfria metoder även för den omgivande miljön.

-        Vid renovering av exempelvis avloppsledningar i marken så stör man inte andra nedgrävda ledningar, vilket är en stor fördel då det är ett myller av ledningar under våra gator och vägar. Dessutom sparar man stora pengar vid själva renoveringen jämfört med konventionella schaktningsmetoder.

För även om flexibla foder (strumpor) kostar en del pengar blir det betydligt billigare än de betydligt mer omfattande arbetena som krävs med schaktmetoder, med specialdesignade element för den kulvert som läggs, transporter och tippavgifter för schaktmassor, kostnader för gräv- och packningsmaskiner, diesel, asfalt, återställningskostnader etc.

Entreprenörsperspektivet finns med

Nytt för i år i kursen är även att en ny lärare kommer anlitas, Jan Hammo, byggledare på Göteborgs stad, som kommer tillföra entreprenörsperspektivet till kursen. Han har jobbat själv under större delen av sitt yrkesverksamma liv på utförarsidan.

-        Det perspektivet har vi tidigare delvis saknat, därför känns det mycket bra att Janne Hammo kommer med på kursen den här gången. Han har bland annat i ett projekt visat hur de med schaktfri teknik kunde förenkla ledningsnätet betydligt och få bort en pumpstation, förklarar Fredrik Johansson.

Kursens innehåll

Under kursen går man igenom följande delar:

  • Varför schaktfritt ledningsbyggande 
  • Val av läggningsmetoder
  • Vilka förundersökningar måste göras? Rörinspektion, Geoteknik, Materialval, Hydrauliska förutsättningar
  • När bör man inte använda schaktfria metoder
  • Miljöpåverkan från schaktfria metoder. 

Under utbildningen blandas teoretiska pass med gruppdiskussioner.

Nästa tillfälle under november

Det går nu bra att anmäla sig till nästa kurstillfälle som är den 15-16 samt 24 november 2022.

För föreläsningarna online används Zoom – där träffar man lärarna och andra deltagare och där görs övningar i virtuella grupprum, det finns möjlighet att räcka upp handen, ställa frågor via chat, svara på korta undersökningar/’polls’, mm. Det går att delta i kursen via zooms webbversion, man behöver inte ladda ned programvara till sin dator.

 

Ylva Sjönell