SSTT medarrangør på Hallingtreff 2018

Publicerad: 25 augusti, 2017

«VA-idéer og praktiske prosjekter» blir hovedtemaet for Hallingtreff 2018. Treffet arrangeres på Geilo 10.-12.januar. Planleggingen er godt i gang, og flere av temaene og foredragsholderne er «spikret».  RIN er med som medarrangør sammen med Hallingplast og SSTT.

Programkomiteen, under ledelse av Borghild Folkedal fra Hawle Water Technology og SSTT Norge tror 2018-utgaven av Hallingtreff skal bli like matnyttig som 20 års jubileumskonferansen i januar i år. Det vil bli åpnet for påmelding i løpet av september måned på hallingtreff.no.

Unik posisjon
Hallingtreffet har oppnådd en unik posisjon som brobygger mellom praktikerne i grøfta, rådgiverne, entreprenørene, ledningseiere, interkommunale VA-selskaper og en rekke ulike leverandører.
-Vi legger vekt på kvalitet i alle ledd når vi nå igjen inviterer til det 21.treffet, sier Borghild Folkedal, som er ny i ledelsen av arrangementet.  Treffet arrangeres denne gang av Hallingplast AS i samarbeid med Rørinspeksjon Norge og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT).

Hallingtreffet starter med fabrikkbesøk ved Hallingplast AS på Ål i Hallingdal, mens konferanse-delen arrangeres på Vestlia Resort på Geilo.
-Vestlia har en flott konferansesal på 600 kvadratmeter, og dette åpnet for flere deltakere og langt bedre plass til utstillerne som gjerne vil være med på treffet. 250 deltok i fjor, og Hallingtreff ønsker ikke å vokse til å bli et enda større arrangement. 250 deltakere er derfor maksimum også for 2018, sier Sverre Tragethon i arrangementskomiteen.

Praktikernes arena
Hallingtreff skal fortsatt være praktikernes arena. VA-bransjen har en rekke kurs og konferanser med akademisk tilsnitt. Hallingtreff er dermed en alternativ konferanse
2018-utgaven vil blant annet ta for seg det store MIRA-prosjektet med en totalramme på 550 millioner kroner. MIRA IKS er et interkommunalt selskap med ansvar for avløp og rensing i Gjerdrum, Sørum og Fet.  Renseanlegget på Tangen i Sørum kommune hadde offisiell åpning i november i fjor.
-I et annerledes presentasjonskonsept vil vi få et godt innblikk i den forberedende og gjennomførende fasen av et krevende prosjekt. Her vil mange kjenne seg igjen i utfordringer som måtte løses underveis og hvor viktig det er med god planlegging.

Kommunenes hverdag
Det blir en egen sesjon med innblikk i kommunenes hverdag. Representanter fra Narvik kommune vil fortelle om sin innsats for å redusere det store vanntapet i kommunen.
Lindås kommune utenfor Bergen er en vekstkommune med store utfordringer. I denne kommunen ligger Mongstad-anlegget og Statoil er en sterk aktør i lokalsamfunnet. Det blir også et svensk kommune-bidrag, lover Borghild Folkedal.
Det blir også en sesjon med fokus på innovasjon i VA-bransjen. Hvordan kan bransjen dra nytte av et prosjektsamarbeid med Innovasjon Norge er et av temaene som blir belyst.

Fredag formiddag vil RIN og SSTT ta ansvar for det faglige programmet i fellesskap. Vi vil i løpet av kort tid komme tilbake til detaljer i fredagens program, lover SSTT-leder Folkedal, som har med seg Roar Sannem og Sverre Tragethon fra Hallingplast, Tom A. Karlsen i Cowi og VA-journalisten Odd Borgestrand i programkomiteen.

Ta toget
Det legges opp til at flest mulig deltakere skal ta toget også i 2018-utgaven. Tog fra Bergen og Oslo møtes på Ål stasjon, og derfra er det kort vei til Hallingplast sine produksjonslokaler. Togbilletten er inkludert i konferanseavgiften, og turen er en viktig del av det sosiale aspektet.