Fokus på flensepakninger til besvær

Publicerad: 15 juni, 2022

Lekkasjer i flenser er et velkjent problem for alle som jobber praktisk i VA-nettet.  Derfor ble utfordringene belyst under Hallingtreff av teknisk leder i Telemark Technologies, Anders Nygård.

Lekkasjer i flenser er et velkjent problem for alle som jobber praktisk i VA-nettet. Derfor ble utfordringene belyst under Hallingtreff av teknisk leder i Telemark Technologies, Anders Nygård.

HALLINGTREFF 2022: En av de minste komponentene i et VA-nett kan bli det svakeste leddet i hele nettet og forårsake store utfordringer. Det hevdet teknisk leder i Telemark Technologies, Anders Nygård, under Hallingtreff. Han delte av sin spesialkompetanse om flensepakninger for de mange praktikerne som deltar på årets treff.

Anders Nygård er også engasjert som daglig leder i Basal Aquasafe, og har 25 års erfaring fra VA-bransjen, blant annet fra Ulefoss/Esco. 
Lekkasjer i flenser er et velkjent problem for alle som jobber praktisk i VA-nettet.  Det kan være ujevne flater i pakningsområdet, fremmedlegemer mellom flens og pakning, skjevheter i sammenstilling, feil i monteringssekvensen eller for lite eller for høyt moment på boltene i sammenstillingen.

Hovedutfordringen er at man må være pakningsekspert for å unngå feilmontering. Her er det mange ulike leverandører, og ofte er de dårlig merket. Det kommer også nye pakninger på markedet som er dårlig egnet for praktisk bruk, kom det fram under den faglige samtalen om dette spesielle temaet.
-Vi produserer lekkasjer, og det er som å plante tørrgran i skogen, sa en noe oppgitt møteleder og rådgiver Martina B. Svedahl. 
Det ble også foreslått at man skanner en QR-kode for å få riktig informasjon om hver enkelt pakning.

Strengere krav
Vulkanisert gummi har stadig blitt forbedret, og noen pakninger har nå en stålring i midten, for å hindre at gummien ble presset ut over tid. Etter dette har det blitt benyttet mange typer gummi, men på grunn av stadig strengere krav til drikkevannet, er det bare gjennom EPDM det er mulig å få drikkevannsgodkjenning på i de fleste europeiske land.

Vulkanisert gummi har mange av de egenskapene vi har behov for i en pakning til en flenseforbindelse, mente Nygård.
Fleksibiliteten, gjør at den tar opp ujevnheter og skjevheter, den gjør også at pakningen klarer seg bra ved vibrasjoner. Evnen til å stå med forholdsvis stort flatetrykk over mange år uten at materialet kryper gir den lang levetid. At den har stor evne til å gå tilbake til sin opprinnelige form, gjør at den tåler variasjon i belastninger på grunn av temperatur og lignende. Vulkanisert gummi har imidlertid fortsatt en svakhet.

Dersom noe av materiale får en deformasjon på mer enn 30 prosent så vil den over tid bli svekket. Hvis gummien revner i området rundt stålringen vil denne bli eksponert og vil raskt starte å korrodere. Etter hvert vil det bygge seg opp rust knoller samt at stålet vil korrodere bort.

For dårlig merking
Siden det er mange leverandører og produsenter, samt at produktene ofte er svært dårlig merket, er det i mange tilfeller umulig å finne tabeller for “riktig tiltrekkingsmoment”. Når i tillegg en del av de som selger disse produktene ikke helt vet hva de selger, så blir feil informasjon sendt ut til de som skal montere pakningene.
Derfor er det slik at en av de minste komponentene i et VA-nett kan bli det svakeste leddet i hele nettet og gi oss mange lekkasjer også i framtiden, hevdet Nygård.