Verdenspremiere under SSTT-treff i Stavanger

Publicerad: 1 augusti, 2017

Det ble et variert og spennende SSTT-treff for om lag 25 frammøtte i Stavanger 15.juni. Her ble ny teknologi demonstrert for første gang, med en helt ny metode for påkobling til en glassfiberarmert vannledning.

Bildet: Deltakere og medarbeidere fra IVAR-samlet til et spennende og utbytterikt SSTT-treff i Stavanger. Glassfiberstrømpa og Hawle-fittingen vakte stor interesse hos fagtreff-deltakerne. 

-Faktisk kan vi denne gang benytte begrepet «verdenspremiere», sa Nora Belling Mangens fra Drammen kommune, som ønsket velkommen på vegne av den norske arbeidsgruppa i SSTT.
Det interkommunale VAR-samarbeidet IVAR, som leverer VAR-tjenester til 13 eierkommuner i Rogaland var vertskap for fagtreffet sammen med SSTT. Tematreffet rettet seg mot kommuner, entreprenører og konsulenter som ønsker å lære mer om gravefrie metoder.

Glassfiber for vannledning
Hovedfokuset for SSTT-treffet var fornyelse av en 75 meter DN 900 betongledning med glassfiberarmert strømpe, med strukturell styrke, som ble herdet med UV-lys. Metoden med glassfiberarmerte strømper er forholdsvis ny i Norge, og det som gjorde treffet i Stavanger ekstra spesielt var altså påkoblingen til denne type strømpe.

Stort VA-prosjekt
For å krydre dagen ekstra ble det denne dagen også organisert en kort befaring på Langevatn vannbehandlingsanlegg, som utvides for 1,1 milliarder kroner og skal stå ferdig i 2018. Anlegget vil få et samlet bruttoareal på 21.000 m og en grunnflate på 9700 m2. Det er forventet at anlegget vil ha kapasitet nok frem til år 2050.
Under treffet orienterte overingeniør Jone Bakke og driftssjef Leif Terje Øvernes, begge fra IVAR, om prosjektet generelt om erfaringer med valgte metoder, ny teknologi, spesielle anleggstekniske utfordringer og hvordan disse er løst.
IVAR må utvide kapasiteten på grunn av befolkningsveksten i området. Dessuten er det behov for flere og sterkere hygieniske barrierer. Det er også viktig å fjerne farge, lukt og smaksstoffer fra vannet. Kruse Smith Entreprenør AS fikk byggekontrakten, og selve betongarbeidene startet sensommeren 2015.
Maskinkontrakt, som blant annet inneholder leveranse og montasje av alle rør og ventiler, ble tildelt Goodtech Environment AS. Hovedmontasjen av rør startet høsten 2016.

Fornyet armert betongledning
Entreprenørselskapet Kjeldaas as fikk i oppdraget å rehabilitere den 75 meter lange DN 900 forspent armert betongledningen. Ledningen er reservevannsledning fra Matningsdal vannbehandlingsanlegg og kunne dermed tas ut av drift under installasjonen, opplyser prosjektleder Hendrik Panman i Kjeldaas AS. Det var også han som fortalte om installasjonen av strømpa under SSTT-treffet.
Utbedring av det aktuelle røret var nødvendig på grunn av riss og lekkasjer. Ledningen ble rehabilitert med Saertex H2O liner, en glassfiberarmert strømpe som herdes med UV lys. Veggtykkelsen er på 8,3 mm med strukturell styrke og godkjent for 8,0 bar.  

IVAR hadde på forhånd gravd to groper, som ble benyttet under installasjonen. Den første dagen gikk til forberedende arbeider, og neste dag ble inntrekkingen av den fire tonn tunge strømpa foretatt. Denne dagen ble det også montert endebokser. På grunn av problemer med en leid kompressor måtte utherdingen utsettes til den tredje dagen. Etter utherding ble den nye Hawle koblingen montert.

Helt ny påkobling
Det er altså første gang Hawle Water Technology har etablert en påkobling til en glassfiberarmert strømpe for drikkevann, ikke bare i Norge, men på verdensbasis. Selve påkoblingsmaterialet er i messing. Koblingen har en hull liner på om lag 50 millimeter og hull fitting på 32 millimeter. Det er tidligere gjennomført en rekke tester av fitting-prinsippet for PE-rør med gode resultater.
-Nå opplever vi det samme med påkoblingen til Saertex H2O liner, forteller Borghild Folkedal, som representerte Hawle Water Technology under SSTT-treffet i Stavanger.
Hun forklarte hvordan påkoblingen ble gjennomført steg for steg ved først å installere en tetningsplate og gjengekobling fra innsiden av glassfiberstrømpa. Deretter ble det montert en låsering og gjenget kobling fra utsiden.

Glassfiberstrømpen
Strømpen produseres hos Saertex Multicom i Tyskland og er et nytt utviklet produkt. Installasjonen i Stavanger var den andre installasjonen i Norge. Første installasjon var i Sande kommune i 2016, en 500 meter DN 250, som også ble utført av Kjeldaas AS.
Strømpen kommer ferdig impregnert på fabrikken i en kasse til anlegget. Produktet har en lagringstid på 6 måneder, noe som gir fleksibilitet i utførelsestidspunktet.

På anleggsplassen blir strømpen trukket inn, trykksatt med luft/kalibrert og deretter herdet med UV lys. For å kunne trykksette strømpen monteres det «tettningsbokser» i hver ende av strømpen. Disse «tetningsboksene» demonteres etter at strømpen er herdet. Strømpen blir så renskjært og endeforseglet, som overgang mellom eksisterende rør og strømpen.