Klart for NoDig-konferanse i Karlstad

Publicerad: 25 april, 2017

I over ti år har Lars Wermskog jobbet for SSTT. Nå overlater han roret til yngre krefter på årsmøtet i Karlstad 3. – 4. mai.

Bildet: – Engasjementet i SST har aldri vært bedre, forteller Lars Wermskog som nå gir seg i SSTT. Her sammen med Borghild Teigland Folkedal og SSTT-leder i Sverige, David Jacobsson (t.v). Foto: Odd Borgestrand

Tekst: Mona Sprenger

– Etter så mange år i SSTT er det fint å gi seg nå. Vi har vært gjennom en turbulent periode og det har vært tøft økonomisk, men nå er skuta på rett kjøl igjen, sier leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, Lars Wermskog fra Oslo VAV. 

Nå gleder han seg til NoDig-konferanse og årsmøte i Karlstad. På programmet i Sverige står blant annet: Nyheter fra Svenskt vatten og Norsk vann, klimatilpasning, presentasjon av pågående prosjekter og tekniske gravefrie nyheter. I tillegg til en stor gravefri-utstilling.

Les mer om NoDig-konferanen her: http://nodigkonferens.se

Driv og engasjement 
Det er to år siden det skandinaviske NoDig-samarbeidet innenfor foreningen Scandinavian Society for Trenchless Technology slo sprekker.  Den danske delen av foreningen brøt ut av samarbeidet om å formidle kunnskap om gravefrie metoder. Det skjedde på årsmøte i Malmø. Nå står SSTT støtt uten danskene, forteller Wermskog.

– Jeg opplever at det er veldig bra driv og stort engasjement i SSTT nå. Vi snakker godt sammen. Det er veldig mange trivelige mennesker i foreningen som jobber, for å sette gravefire metoder på agendaene.

 Bedre for miljøet
Wermskog mener at SSTT har bidratt til at flere kommuner har fått øynene opp for gravfrie metoder. De siste årene har det skjedd mye med metodene.
– Kvalitet og sikkerhet er en helt annen nå enn i starten og ikke minst er gravefrie metoder mye bedre for miljøet. Karbonregnskapet for gravefrie metoder er mye bedre enn for tradisjonell utgraving, sier Wermskog, som gjerne hadde sett at miljøfordelene ble kommunisert bedre.
– Miljøregnskapet burde det offentlige ta inn som et styrende element ved valg av anleggsmetode.

 Østlandsfenomen
– Klarer SSTT å rekruttere nye medlemmer?
– Antallet medlemmer i SSTT har vært stabilt de siste årene, selv om jeg synes at vi godt kunne vært større. Flere store kommuner som blant annet Stavanger mangler. NoDig-metoder har på mange måter blitt et østlandsfenomen. Det har vært vanskeligere å få med Vestlandet og de nordligste fylkene.

Solid økonomi
Wermskog har tro på SSTTs nye kommunikasjonsstrategi.
– Gjennom bedre nettsider, sosiale medier og kunnskapsformidling vil vi synliggjøre hva medlemmene får igjen for medlemskapet, sier Wermskog, og forteller at økonomien til foreningen nå er solid.

– Våre gode konferanser og fagdager har bidratt til å fra økonomien opp. Der koster litt å arrangere fagdager, men vi opplever at interessen er stor og at deltakerne er svært fornøyde, sier leder for den norske arbeidsgruppa i SSTT, som nå gleder seg til å overlate ledervervet til nye krefter.
Og hvem som tar over; det blir offentliggjort på årsmøtet i Karlstad 3. og 4. mai.