NMBU ønsker tilbakemeldinger på studiet i vann- og miljøteknikk

Publicerad: 23 mars, 2022

Hvert 7. – 10. år skal alle studieprogram ved NMBU gjennomføre en såkalt periodisk evaluering.

Hvert 7. – 10. år skal alle studieprogram ved NMBU gjennomføre en såkalt periodisk evaluering.

Ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, gjennomføres det nå en større evaluering av studieprogrammet i vann- og miljøteknikk. Universitetet har i den forbindelse laget to spørreundersøkelser, rettet mot fagmiljøene og tidligere studenter.

Faggruppeleder for vann og miljøteknikk ved NMBU, Vegard Nilsen, opplyser til SSTT at undersøkelsene gjennomføres anonymt, men for å få et best mulig grunnlag til å gjennomføre justeringer i studieprogrammet ønsker NMBU at også SSTT-medlemmer deltar i en eller begge undersøkelsene.

To undersøkelser

Undersøkelsene er rettet mot fagpersoner/arbeidsgivere som også tidligere studenter kan svare på. Undersøkelsen finner du her: https://nettskjema.no/a/250186
Denne spørreundersøkelsen inngår i en bred evaluering og er rettet mot arbeidsgivere som har erfaring med kandidater fra studieprogrammet eller øvrige fagpersoner som har synspunkter på hva som bør inngå i et moderne studieprogram i vann- og miljøteknikk. 
Hvert 7. – 10. år skal alle studieprogram ved NMBU gjennomføre en såkalt periodisk evaluering. Denne består av en egenevaluering i regi av fagmiljøet, som danner grunnlag for en påfølgende ekstern evaluering. Etter at den eksterne evalueringen er fullført, skal programmet gjennomgå en revisjon som følger opp forslag og forbedringspunkter som kommer frem i evalueringen. -Vårt mål med denne prosessen er at det reviderte studieprogrammet skal være faglig oppdatert og holde høy kvalitet både når det gjelder innhold og undervisningsmetoder, skriver faggruppeleder Vegard Nilsen

Den andre undersøkelsen er rettet mot tidligere studenter ved programmet, og den finner du her: https://nettskjema.no/a/250173

Om studiet

På sivilingeniørstudiet i vann- og miljøteknikk handler det om hvordan man sørger for rent vann til samfunnet og skaper et trygt miljø uten forurensing. Dette er noen av dagens største miljøutfordringer, både i Norge og internasjonalt.

Med en mastergrad i vann- og miljøteknikk kan studenter for eksempel jobbe med følgende arbeidsoppgaver: 

  • Sikre rent drikkevann til by og land 
  • Utvikle gode transportsystemer for drikkevann og avløpsvann, inkludert bærekraftige ledningsanlegg med svært lang levetid 
  • Planlegge hvordan vi kan håndtere overvann på en bærekraftig og klimatilpasset måte for å hindre forurensning og beskytte byene våre mot flomskader
  • Utvikle og bygge fremtidens renseanlegg 
  • Sirkulærøkonomi: Gjenvinne næringsstoffer, vann og energi fra avløpsvann og avfall slik at de kan brukes på nytt i industri og matproduksjon 
  • Forhindre forurensning av jord, luft og vann
  • Bruke digitale verktøy, inkludert prosessovervåkning og -kontroll og hydrologiske og hydrauliske modeller for transport av vann, avløp og overvann

Det er mye praksisrettet undervisning og problemløsing i dette studieprogrammet. Det betyr at studentene får mye praktisk erfaring fra studiet i tillegg til det teoretiske rammeverket. I mange av emnene er det også laboratorieundervisning og flere befaringer, står det på NMBUs egne nettsider om studiet.

Av Odd Borgestrand/ foto: Håkon Sparre, NMBU