1550 meter ny vannledning i ett strekk i Sandefjord

Publicerad: 9 februari, 2022

Kjeldaas- installatører klargjør Primus Line for inntrekking og ny norgesrekord i Sandefjord med 1550 meter ny vannledning i ett strekk. Foto: Sandefjord kommune

Kjeldaas- installatører klargjør Primus Line for inntrekking og ny norgesrekord i Sandefjord med 1550 meter ny vannledning i ett strekk. Foto: Sandefjord kommune

En 1.550 meter lang hovedvannledning  i dimensjon 400 mm er på plass  i Sandefjord kommune. Dermed er det slutt på gjentatte lekkasjer i en 50 år gammel eternittledning. Kommunen kan sammen med entreprenørfirmaet Kjeldaas AS skryte av at de har etablert Norges lengste armerte vannledning av sitt slag.

Det tok åtte timer å trekke inn den nye ledningen, men totalt gikk det med to uker med for- og etterarbeid. Kjeldaas utførte NoDig-oppdraget som underentrerprenør for Fon Anlegg AS, der det totale prosjektet har en kostnadsramme på 11 millioner kroner.  Dette er det første av flere prosjekter som skal gjøres i arbeidet med å rehabilitere kommunens ledningsnett, opplyser kommunens prosjektleder, Ronny Kristiansen til Sandefjords Blad.

Besparende og miljøvennlig

Sandefjord kommune valgte å benytte Primus Line på prosjektet som gikk fra Virik skole og sørover mot Haneholmveien. 
-NoDig-metoden er både besparende og miljøvennlig. Ledningen legges i lange strekk og kan også bindes i flere retninger, uten at den må skjøtes. I dette tilfellet kan vi fjerne tre av de gamle kummene, sier en fornøyd Kristiansen, som gikk for denne løsningen i konkurranse med andre produkter.
-Det oppstår årlig i snitt 70 lekkasjer på kommunens vannledninger og dette fører til at husstander er uten vann i perioder. I enkelte tilfeller kan lekkasjene også føre til en forurensning av vannet, opplyser Kristiansen til Sandefjords Blad.

Kevlar og PE

Primus Line er en flerlagskonstruksjon bestående av kevlar og PE. Primus Line kan benyttes til fornyelse av vann- og trykkavløpsledninger, men også til provisoriske ledningsanlegg.
-En av de viktige fordelene er at vi kan fornye ledninger i opptil 2000 meters lengde uten skjøter og samtidig takle bend. Rørets styrke blir ivaretatt av kevlar. Dette er et strekkfast materiale som benyttes både i hjelmer og i skuddsikre vester. Materialet utvides ikke i lengderetningen, og dermed blir ikke kreftene overført til den eksisterende ledningen. I dette tilfellet blir eternittledningen «degradert» fra trykkrør til et varerør for det nye røret, forklarer NoDig-leder Hendrik Panman i Kjeldaas AS.  

Lite kjent foreløpig

Kjeldaas AS har som installatør av Primus Line fått betydelig erfaring med dette produktet over flere år, men NoDig-leder Hendrik Panman mener rådgivernes kunnskap om produktet foreløpig er begrenset.

-Dermed blir ikke Primus Line tatt med i betraktningen når rådgiverne beskriver alternative løsninger for ledningsfornyelse.  Primus Line har i flere år fått betegnelsen «slange», og i norsk vannbransje er det et negativt ladet ord. Dermed blir det heller ikke stor etterspørsel etter et produkt som har strukturell styrke med hensyn til innvendig trykk og som gir nytt liv til gamle vann- og tykkavløpsledninger, sier han.
Panman mener derfor «kevlar armert PE-liner» er en korrekt betegnelse på produktet. Lineren kan leveres i dimensjoner fra 150 til 500 mm og altså i lengder opp til 2000 meter i ett sammenhengende drag. 

-På grunn av sin flerlags-struktur av PE kombinert med Kevlar, har Primus Line liten veggtykkelse kombinert med høy fleksibilitet som gir oss mulighet å fornye ledninger med bend opptil 45 grader og i visse tilfelle opptil 90 grader. Etter forberedende arbeider med rengjøring av ledningen, trekkes Primus Line inn ved hjelp av vinsj. Etter kalibrering med luft, foldes Primus Line ut og det monteres flensekoblinger. Primus Line har samme lange levetid som andre moderne rørprodukter, forklarer Panman.

Alt på ett lass

Hele leveransen til Sandefjord kommune ble lastet opp på èn semitrailer fra Tyskland. På den samme semitrailer var det også en kveil med 715 meter i dimensjon på 200 mm som ble installert i  en asbestsementledning i Brattvåg på Sunnmøre. Tilhørende koblinger fikk også plass på samme transport. 
-Her snakker vi om en stor miljøgevinst bare når det gjelder transport, mener Panman.
Volumet tilsvarer 190 rørlengder a 12 meter, som hadde vært et alternativ.

Reiser til Lofoten

Kjeldaas AS har nettopp sikret seg et nytt oppdrag i Nord-Norge. Vestvågøy kommune  i Lofoten skal fornye en 1000 meter vannledning med 20 bars trykk i krevende terreng. I tillegg til installasjonen skal det på hele strekningen også etableres provisorisk vann. Til dette benyttes Primus Line Overland, som også er en kevlararmert foring, men hvor PE er erstattet med sort TPU (Thermoplastikk PolyUrethan). TPU er mer fleksibel enn PE, som gjør det enkelt og velegnet til flergangsbruk. Kjernen av kevlar er lik standard Primus Line utgaven, som gjør at en 150mm liner tåler drifstrykk på 40 bar. Dette er en totalentreprise som skal gjennomføres før sommerferien, sier en fornøyd Hendrik Panman.

Hele ledningsstrekket til Sandefjord transportert med en semitrailer fra Tyskland, og i tillegg også 700 meter som gikk videre til Brattvåg på Sunnmøre. Foto: Sandefjord kommune

Hele ledningsstrekket til Sandefjord transportert med en semitrailer fra Tyskland, og i tillegg også 700 meter som gikk videre til Brattvåg på Sunnmøre. Foto: Sandefjord kommune

Odd Borgestrand