Koronasituasjonen en utfordring for Hallingtreff

Publicerad: 6 december, 2021

Arrangørene av Hallingtreff 2022 håper i det lengste å kunne samle deltakere fra norsk og nordisk vannbransje til fysisk treff. Her fra treffet i 2020 med arrangørene fra venstre Borghild T. Folkedal, leder i SSTT,  Reidar Kveine, leder i Rørinspeksjon Norge, daglig leder i Hallingplast AS, Sverre Tragethon og leder for teknikk og utvikling i Hallingplast, Steinar Tragethon.

Arrangørene av Hallingtreff 2022 håper i det lengste å kunne samle deltakere fra norsk og nordisk vannbransje til fysisk treff. Her fra treffet i 2020 med arrangørene fra venstre Borghild T. Folkedal, leder i SSTT, Reidar Kveine, leder i Rørinspeksjon Norge, daglig leder i Hallingplast AS, Sverre Tragethon og leder for teknikk og utvikling i Hallingplast, Steinar Tragethon.

Korona-situasjonen med høye smittetall fører til usikkerhet for en rekke arrangører og deltakere på kurs og konferanser de neste månedene. Arrangørene av Hallingtreff 10.-12. januar følger situasjonen nøye.

-Vi er svært opptatt av at alle deltakere skal føle seg trygge når de kommer til jubileumstreffet, og håper i det lengste at Hallingtreff 2022 kan gå som planlagt, sier daglig leder i Hallingplast AS, Sverre Tragethon.

Pr. 6.desember er det registrert 273 deltakere, og dermed er det ingen tvil om at interessen for Hallingtreff 2022 er stor. Bransjefolk vil gjerne møtes til et fysisk treff for å oppleve sosial kontakt i sterk kontrast med å sitte foran en dataskjerm. Det forrige Hallingtreffet ble avholdt digitalt, og hele 97 prosent av deltakerne som besvarte evalueringen var enten veldig fornøyd eller fornøyd med innhold og gjennomføring av treffet på nett. Likevel var det mange som savnet det sosiale fellesskapet som treffet er så kjent for i norsk og nordisk vannbransje.

Fysisk treff denne gang
Arrangørene Hallingplast AS, Scandinavian Society for Trenchless Technology, SSTT og Rørinspeksjon Norge, har det siste halve året jobbet intenst for å fylle jubileumstreffet med godt og allsidig innhold. Derfor har fokuset hele tiden vært å samles fysisk til fabrikkbesøk hos Hallingplast på Ål og deretter faglige dager på Vestlia Resort på Geilo 10.-12. januar.

Tar ny vurdering før jul
Arrangementskomiteen har nå ukentlige møter der korona-situasjonen står øverst på agendaen.
-Vi følger nøye med på regjeringens anbefalinger i tett dialog også med Vestlia Resort.  De nasjonale rådene er foreløpig ikke til hinder for å gjennomføre arrangementet, men dette kan endre seg de kommende ukene. Vi har derfor bestemt oss for å ta en ny vurdering mandag 20.desember. Vi vil ikke avlyse jubileumsarrangementet, men må være åpen for at det kan bli en utsettelse til senere i 2022 når smittetallene forhåpentligvis har avtatt betydelig, sier daglig leder i Hallingplast AS, Sverre Tragethon.

Odd Borgestrand