Testbäddar tar forskningen från labb till verklighet

Publicerad: 25 november, 2021

På fredag den 26 november så hålls årets Sweden Water Research-dag - både fysiskt i Lund men också digitalt. 

Här kan du besöka sex stycken testbäddar där vi flyttar forskningen från labbet ut i verkligheten för att testa urinseparerande toaletter, rening av dagvatten och näringsåtervinning ur avloppsvatten med mera. Du får också det senaste inom läkemedelsrening och berättelser och diskussioner om hur forskningen kan skapa verklig nytta för de som arbetar i VA-verksamheten.

Klimatförändringar innebär vattenförändringar. För en fungerande vattenförsörjning i framtiden behöver vi anpassa oss till kraftigare regn och ökade flöden till våra avloppsreningsverk såväl som förändrade förutsättningar för att producera dricksvatten. På Sweden Water Reserach-dagen presenteras pågående forskning och utvecklingsarbete som möter dessa utmaningar.

Sweden Water Research är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs gemensamt av tre skånska VA-aktörer: NSVA, Sydvatten och VA SYD. Tillsammans arbetar vi för en hållbar vattenanvändning från råvattenkälla till hav, med dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten.

Läs mer

Sweden Water Research