Folder för schaktfri brunnsrenovering

Publicerad: 15 november, 2021

Foto: Aarsleff Rörteknik

Foto: Aarsleff Rörteknik

BRUNNSRENOVERING: Aarsleff har nyligen sammanställt en folder för schaktfri brunnsrenovering - steg för steg. Schaktfri brunnsrenovering är en effektiv metod som gör att man inte behöver gräva upp och byta ut utslitna brunnar. En åtgärd tar dessutom oftast bara några timmar.

”Vi på Aarsleff säkerställer effektiva projekt och optimala lösningar för dig som ledningsägare. Genom att systematiskt inventera ledningsnätet kan man på ett kostnadseffektivt sätt förebygga eventuella fel och brister och genomföra planerade åtgärder innan skadan har uppstått. I den här foldern får du i fyra steg ta del av hur en brunnsrenovering går till”, skriver Aarsleff.

Första steget är att sammanställa underlag och lagra det i digital databas. Därefter sker inspektion genom 360-graders fotografering före det tredje steget som är åtgärdsförslag och skräddarsydda lösningar. Det sista och fjärde steget är slutdokumentationen.

I foldern är även Daniel Persson, enhetschef för tekniska driftens VA-avdelning på Värmdö kommun, intervjuad. Han är ansvarig för ett förnyelseprojekt av cirka 90 brunnar.

- Vi på Värmdö kommun har haft problem utslitna brunnar och grundvatten som läcker in i spillvattenledningarna, vilket skapar alldeles för stort tryck på reningsverket. Historiskt sett har vi framför allt prioriterat huvudledningar som ligger på vårt ansvar. De är nu i bra skick och det är brunnarnas tur. För att hålla nere kostnaderna och minska flödet har vi valt att ta ett helhetsgrepp och förnya alla brunnar i området samtidigt som vi också tar ett grepp kring servisledningarna i området. En komplett lösning, säger Daniel Persson i foldern.

Vilka vinster ser han med schaktfri brunnsrenovering?

- En brunn som faller ihop måste grävas upp för att åtgärdas, men nu kan vi åtgärda på ett effektivt sätt innan läget blir akut. Tack vare avancerad teknik och en digital process från start till slut kan vi lättare hålla koll, följa upp och vidta proaktiva åtgärder. Det medför stora tidsbesparingar och kostnadsbesparingar. När projektet är avslutat behöver vi inte tänka på de här brunnarna på många år framöver.

 

Läs mer

Aarsleff