Nya vattenledningar till anrika hotell Eggers

Publicerad: 26 oktober, 2021

STYRD BORRNING: En gammal gisten och trasig vattenledning måste ersättas med en ny för att förse Hotell Eggers med vatten i kranarna. Läget är så centralt man kan komma, utanför Centralstationen i Göteborg, där det också pågår flera entreprenader parallellt för Västlänken, som i sig är en utmaning modell större.

Styrud har fått förtroendet av Kretslopp och Vatten i Göteborg att anlägga en ny dricksvattenledning till Hotell Eggers, som ersättning för den över 100 år gamla ledning som nu gjort sitt.

Projektet har delats i två etapper där man borrat från två håll mot samma punkt och dragit in två stycken 250-rör i resp. deletapp. Rören som används är SLA-klassade och testade för att kunna läggas i områden där man kan misstänka förorenade massor.

Första borrningen gick från Centralstationen under väg och spårväg mot hotellets norra gavel. Ledningarna har provtryckts och driftsatts för att därmed kunna stänga gamla ledningen helt innan starten av etapp två. Andra etappen går från köpcentret Nordstan, under spårvagnsspåren och mot samma punkt som den första.

– Borrningarna har flutit på bra, berättar Styruds projektledare Fredrik Anthin. Vardera sträckan har gått enligt plan på två dagar.

Styrud har inte bara stått för själva ledningsbyggandet, utan har i det här projektet också ansvar för kringarbeten som TA-plan, schakt, svets och alla förberedelser fram till att kranen sätts på.

Ett anläggningsprojekt mitt inne i centrum har sina uppenbara utmaningar i form av arbetsplatsens läge; en minimal avstängning kring själva maskinen och startgropen och en lika liten yta för mottagningsgrop. Som situationen är i Göteborg just nu med ett av landets största byggprojekt igång – Västlänken – är det också konkurrens om utrymme med andra entreprenader som är igång.

Det är inte bara ovan jord som det är trångt om saligheten. Under marken ligger all möjlig infrastruktur kors och tvärs i en lika tät som oregelbunden väv.

–  … och det är inte alltid som allt finns med på ritningarna heller, konstaterar Fredrik, men den här gången har det gått fint.

Schaktfritt ledningsbygge och i synnerhet styrd borrning är idealiskt under dessa förutsättningar och möjliggör att verksamheter och trafik kan pågå i området i stort sett obehindrat. Just här finns förutom Centralstationen för fjärr- och pendeltåg också ett av naven för stadens buss- och spårvagnstrafik, samt Nordstans köpcenter och en handfull hotell.

Ledningsbygge pågår, men det är fritt fram för både folk och fordon att ta sig fram.

Fakta om projektet

Plats:

Göteborg

Beställare:

Kretslopp och Vatten, Göteborg

Metod:

Styrd borrning

 

Läs mer

Styrud