Har tro på effektiv fornying av drikkevannsledninger

Publicerad: 20 oktober, 2021

- Vi ønsker å få til en enklere og billigere måte å fornye vannledningene på. Utfordringen er å få til en løsning som er solid nok i tillegg til å løse tilknytningen av stikkledningene til hovedvannledningen, fortalte prosjektleder Frode Andrew Selvik i Trondheim kommune. (Skjermdump/montasje)

- Vi ønsker å få til en enklere og billigere måte å fornye vannledningene på. Utfordringen er å få til en løsning som er solid nok i tillegg til å løse tilknytningen av stikkledningene til hovedvannledningen, fortalte prosjektleder Frode Andrew Selvik i Trondheim kommune. (Skjermdump/montasje)

SSTT ÅRSKONFERANSE 2021: Gravefri fornyelse av vannledninger ved hjelp av strømper er fortsatt ikke i mål, men nå håper Trondheim kommune og Oslo VAV at de er et skritt nærmere målet.

Målet er å utvikle en gravefri fornyelse av vannledninger ved hjelp av strømper og få ned lekkasjeprosenten til 20 prosent. I dag er lekkasjeprosenten i Trondheim på 28 prosent, mens Oslo opererer med nærmere 35 prosent.
Med NoDig blir det en mer effektiv fornyelse av gamle ledninger og et mindre klima-avtrykk, reduserte kostnader og mindre inngrep i nærmiljøet.

- Vi ønsker å få til en enklere og billigere måte å fornye vannledningene på. Utfordringen er å få til en løsning som er solid nok i tillegg til å løse tilknytningen av stikkledningene til hovedvannledningen. Vi må ha en løsning med robot og klammer, eller en lignende type løsning, for å få det tett, fortalte prosjektleder Frode Andrew Selvik i Trondheim kommune.

Tror på løsning i 2023
Selvik er optimistisk til at de skal finne en løsning.
- Vi inviterte til en dialogkonferanse i oktober 2019, og denne ble fulgt opp med en-til-en samtaler i etterkant. Her fikk vi snakket med flere som hadde gode idéer og som var kommet godt i gang med nye løsninger. Neste steg er å utlyse en innovasjonskonkurranse. Vi håper å få med både de vi allerede har vært i kontakt med og kanskje dukker det også opp noen nye som vi ennå ikke kjenner til.

Stort marked for løsningen
Prosjektet har fått 10 millioner kroner fra Forskningsrådet og i tillegg går Trondheim og Oslo kommune begge inn med 1,2 millioner. Den som lykkes i å utvikle en strømpeløsning for vannledninger, har potensiale for et stort marked både innen- og utenlands. Bare i Norge er det beregnet et potensiale per år på minimum 800 millioner kroner, mener Selvik
Pipeliner og NCC  er nå inne i prosjektet, og kontrakten for fase to blir utlyst i slutten av 2021, og det er håp om å avslutte prosjektet våren 2023.

Mindre inngrep i nærmiljøet
Stian Bruaset fra SINTEF, som er innleid FoU rådgiver i prosjektet, har gjort undersøkelser for å finne ut om det finnes lignende løsninger i USA og andre steder. Det eksisterer potensielt gode løsninger, men ingen som kan brukes direkte uten uttesting og tilpasning til norske forhold. Bruaset har tidligere skrevet doktorgradsavhandling på NTNU innen emnet bærekraftig fornyelse av ledningsnettet.

-For kommunene ligger det en stor motivasjon i å kunne renovere flere vannledninger til en lavere pris. Viktig er det også at anleggstiden blir betraktelig redusert. og at de gravefrie løsningene også er bedre for miljøet gjennom mindre CO2 utslipp, understreket Selvik.

-For innbyggerne er det også en stor fordel med gravefrie løsninger. Det betyr mindre stengte veier og inngrep i private hager. Spesielt i byer og tettbygde strøk vil det være en stor fordel å slippe å grave, la han til.

Odd Borgestrand