Gode holdninger skaper gode resultater

Publicerad: 19 oktober, 2021

Det er viktig med gode holdninger og et godt arbeidsmiljø for å forhindre fallende kompetanse i norsk vannbransje, mener Dag Tobiassen i Kristiansand kommune. Her sammen med møteleder Lars Saga i Driftsassistansen for Møre og Romsdal (sittende).

Det er viktig med gode holdninger og et godt arbeidsmiljø for å forhindre fallende kompetanse i norsk vannbransje, mener Dag Tobiassen i Kristiansand kommune. Her sammen med møteleder Lars Saga i Driftsassistansen for Møre og Romsdal (sittende).

Kompetansen i norske kommuner er fallende innenfor vann og avløp. Det virker som det er vanskelig for enkelte å motivere seg til å satse ekstra for å øke levetiden fra 50 til 100 år på anleggene.

Det sa Dag Bruun Tobiassen, kvalitetsleder for Vann og avløp i Kristiansand kommune, under VA-konferansen i Molde, som samlet 300 deltakere.
-De som klarer å bygge kompetanse og gode holdninger har funnet nøkkelen til suksess.
Holdningen og viljen til å gjøre ting riktig er avgjørende. Det du kan og det du vil er sluttsummen. Det tar tid å øke kompetanse, og det er viktig å erkjenne at det må gjøres noen grep.
Kostnaden for å øke levetiden i et anlegg fra 50 til 100 år er beskjeden, men kvaliteten må følges opp av en egen kvalitetsansvarlig i kommunen eller gjennom et samarbeid mellom flere kommuner, var blant budskapene til den erfarne VA-lederen med over 40 år i bransjen.

Gode holdninger skaper resultater

Han oppfordret andre kommuner til å jobbe med kombinasjonen kompetanseheving og holdninger i hverdagen. Gode holdninger skaper resultater. Negative holdninger ødelegger ikke bare miljøet, men tar også knekken på produktiviteten.

-God kvalitet vil gjenspeile seg i forlenget levetid på våre anlegg og positive holdninger skaper et godt arbeidsmiljø og økt produktivitet. Vi må slutte å si at «holder det i min tid så er det bra nok». Hos oss i Kristiansand er det et forbudt utsagn. Vår jobb er å bygge i et hundreårs perspektiv. Vi når aldri dette målet dersom vi ikke fokuserer på kompetansebygging og positive holdninger til jobben. Jeg er opptatt av at vi skal bygge en kvalitetskultur, understreket Tobiassen.

Norsk Vannstandard
er et viktig dokument på veien til å sikre kvaliteten i vannbransjen. Det er viktig å følge opp sjekklistene hver eneste dag, slik at feil kan unngås, fortsatte han, og tok for seg de vanligste feilene ved etablering av nye rørtraseer. Det handler om feil kapping og skjøting av rør, uforsiktig transport og lagring av rør, dårlig mottakskontroll, prosjektering med lite fall og svanker og unøyaktig legging, for å nevne det som går igjen.

Alt for ofte legges standard støpejernsrør i korrosive grunnforhold. Dette er verstingen av feil på nyanlegg. Det er i årenes løp lagt alt for mange støpejernsrør som har alt for dårlig korrosjonssikring i forhold til miljøet de er lagt i. Det handler i de fleste tilfeller om mangel på kompetanse. Dette til tross for at rørprodusentene har vært tydelige i sitt budskap nettopp på dette feltet. Rør med strekkfaste skjøter er dessuten avgjørende for et resultat over tid, mente Tobiassen, som også mente RC-klassen av PE-rør er med å forlenge levetiden minimum 10 ganger sammenlignet med standard PE-rør.

Hovedregelen er at avvik skal rettes opp og lukkes. Avvik i henhold til tetthetskravene skal håndheves strengt om vi skal komme et skritt videre i kompetanseheving og reduksjon av feil på våre anlegg, slo Tobiassen fast.

Tekst og foto: Odd Borgestrand