Første strømpeforing i Bergstaden Røros

Publicerad: 3 oktober, 2016

Olimb Rørfornying har gjennomført sin aller første rørfornyingsjobb i Bergstaden Røros.  -En liten jobb, men veldig moro å komme til et nytt sted med vår gravefrie metode, sier arbeidsleder Kristin Skjetne og avdelingsleder for Olimb i Midt-Norge, Jens Bjørndahl.

Bildet: Ledningsnettet i den gamle delen av Røros er preget av slitasje, og gravefri fornying er godt egnet her, mener arbeidsleder Kristin Skjetne, her sammen med kollega kollega Tahsin Allami. Foto: Jens Bjørndahl

Det var en privatbolig i Kjerkgata, rett ved siden av den berømte kirken, som ble strømperenovert.  Ledningsnettet i Bergstaden er av eldre dato og er sterkt preget av slitasje., Den aktuelle  avløpsledningen lå på tre meters dyp, og strekningen som måtte renoveres ut til kommunens kum var på 13 meter. I gågata i Røros er det absolutt ikke noe alternativ å foreta oppgraving dersom det ikke er helt nødvendig. Med rørfornyingsmetoden til Olimb kunne jobben utføres uten noen form for overflateinngrep.

Renovering med blindende
-Livet kunne gå helt som normal i gågata, slår Jens Bjørndahl fast overfor Rehab Nytt.
-Den nye foringen på 100 mm ble installert inne fra boligen og med blindende ut til den aktuelle kummen. Selve installasjonen var gjennomført i løpet av et par timer før herdingen kunne starte. Eneste hinder i gata var rørfornyingsbilen som opptok noe plass, forklarer arbeidsleder Kristin –Skjetne, som selv utførte oppdraget sammen med sin kollega Tahsin Allami .
Siden det var første gang Olimb gjennomførte rørfornying i Røros var representanter fra kommunen tilstede sammen med entreprenørfirmaet Skotts AS, som anbefalte dette metodevalget overfor kunden på Røros og forsikringsselskapet Eika, som betalte deler av regningen.
-Alle som var tilstede var tydelig på kunden sparte et betydelig beløp ved å velge å montere en foring, og kommunen var også svært fornøyd med å se at dette fungerte i praksis. Skadekonsulent Eskil Håkonsen i Forsikringsselskapet Eika gir også uttrykk for at han er godt fornøyd med denne løsningen. -God markedsføring av NoDig som metode, slår han fast.

UNESCO-byen Røros
Bergstaden Røros ble innskrevet på World Heritage List i 1980. 333 års gruvedrift og byjordbruk hadde skapt en helt særegen by på fjellvidda. UNESCOs verdensarvkomité mener at Røros er et særegent gruvemiljø med utelukkende trearkitektur. Byen har gjennom 333 år smeltet sammen impulser fra Tyskland, Danmark, Sverige, Trondheim og de nærmeste distriktene omkring. Dette har resultert i et trehusmiljø som bærer i seg mye av det fineste i norsk tradisjon, og som samtidig er blitt noe helt spesielt i vårt land så vel på det industrielle, sosiale og kulturelle område som på det arkitektoniske. Røros Bergstad med sine omgivelser er et karakteristisk eksempel på en betydelig tradisjonell stil i trearkitektur og danner en enestående gruveby.