Fokus på studenter og kommuner i SSTTs nye handlingsplan i Norge

Publicerad: 14 oktober, 2021

-Det sterkeste fokuset i handlingsplanen for 2022 er tettere kontakt med studentmiljøene og norske kommuner i tillegg til å opprettholde de gode møteplassene vi har hatt fokus på i flere år, sier leder for SSTT, Borghild T. Folkedal.

-Det sterkeste fokuset i handlingsplanen for 2022 er tettere kontakt med studentmiljøene og norske kommuner i tillegg til å opprettholde de gode møteplassene vi har hatt fokus på i flere år, sier leder for SSTT, Borghild T. Folkedal.

SSTT sin handlingsplan for 2022 er et «levende» dokument, som hele tiden oppdateres. Siste nytt er introduksjonskurs over tre skoletimer for studenter ved norske høgskoler og universitet.  10 undervisningssteder har allerede takket ja til tilbudet, og tilbudet vil også bli gitt til norske kommuner.

-Handlingsplanen for kommende år blir i hovedsak videreføring av eksisterende handlingsplan. Det betyr at vi vil satse på de gode møteplassene medtematreff rundt om i landet i tillegg til den årlige NoDig konferansen, Hallingtreff, innføringskurs og utdypingskurs i enkelte av NoDig-metodene. Folkedal ber også medlemmene komme med innspill til handlingsplanen, i undersøkelse som vil bli sendt ut til medlemmene.

Det sier leder i SSTT, Borghild T. Folkedal noen dager før SSTT avholder sin digitale årskonferanse 20.oktober. Her er det fortsatt mulig å melde seg på for etternølere. https://www.sstt.se/nodig2021/
Hun mener sterkt fokus på studenter er avgjørende for fortsatt vekst innen NoDig i Norge. Derfor vil SSTT også tilby bachelor- og masterstudenter faglig assistanse i forbindelse med utarbeidelse og veiledning til oppgaver.

Introduksjonskurs til kommuner

-Vårt hovedbudskap er fortsatt at NoDig alltid må vurderes på lik linje med graving. Fortsatt er det svært mange kommuner rundt om i landet som har lite kjennskap til verktøykassa innen NoDig, og derfor er det viktig at vi går offensivt ut og tilbyr kommunene et introduksjonskurs. Det første kurset er planlagt i Finnmark i januar 2022, der vi inviterer kommuner i deler av fylket til en felles samling med Jan Stenersen som foredragsholder, sier Folkedal. 

Disse kursene kan gjennomføres ved fysisk frammøte eller digitalt, avhengig av hva som passer de enkelte kommunene. Det er selvsagt et mål å få med flere kommuner som medlemmer. I dag er det kun 20 kommuner og en håndfull interkommunale selskaper som står på medlemslisten. Potensialet er med andre ord stort.

Statistikk fra bedreVANN viser at andelen NoDig-prosjekter blant medlemmene i Norsk Vann er også forholdsvis lav. Det er noen store og mellomstore kommunene som er gode på området, men vi har fremdeles en viktig jobb å gjøre i SSTT med å øke andelen NoDig.
De mindre kommunene har lav bemanning innen VA-sektoren, og medarbeiderne her har et stort arbeidspress og stort ansvarsområde. Det er nok en av årsakene til at det er vanskelig å sette av tid til å sette seg inn i dette feltet.
Målsettingen om en medlemsøkning på 10 prosent i året har vist seg krevende, innrømmer Folkedal, men hun håper at et tilbud om minikurs kan hjelpe til med å nå målet.

Medlemsfordeler

På sikt ønsker vi å utvikle utdypingskurs i de enkelte NoDig-metodene. Dette arbeidet er godt i gang, og vil få stort fokus kommende år. Første utdypingskurstilbud blir innen boring i løsmasser og fjellboring. Tilbudet om prosjekteringsanvisninger for medlemmer, gjennom SSTT sine nyopprettede innloggingssider blir også en av medlemsfordelene det vil jobbes med, parallelt med opprettelse av nye kurs.

Tematreff

I tillegg til kursvirksomheten er tematreffene viktig for SSTT.
-Vi har høstet god erfaring med digitale kurs, og vil derfor satse på en kombinasjon av fysiske og digitale tematreff. Jeg mener de fysiske kursene er viktig, da vi kommer ut på anleggsplassene og får god læring ved å se, lytte og samtale. Vi skal også ta hensyn til at det koster både tid og penger å reise i vårt langstrakte land. Derfor kan digitale treff være et fint supplement.

Flere entreprenører har arrangert tematreff uten å involvere SSTT. Det er i seg selv positivt, men vi mener både entreprenørene og treff-deltakerne har stor fordel av å ha med SSTT på arrangørsiden som en «nøytral» part, mener Folkedal.

-Flere av våre medlemsbedrifter har også valgt å ha egne digitale seminarer, noe vi i SSTT støtter. Det er positivt at entreprenører og leverandører bidrar med informasjonsspredning digitalt, men det er viktig at dette ikke blir rene «reklamesendinger», understreker hun.
Ukeslutt med RIN og SSTT er godt mottatt, og den norske arbeidsgruppa skal nå evaluere om dette gratistilbudet skal fortsette også neste år.

Spørreundersøkelse

SSTT ønsker å legge opp sine aktiviteter etter medlemmenes ønsker. Derfor skal SSTT nå sende ut en spørreundersøkelse der de blir bedt om å komme med innspill. Vi håper på mange gode ideer, som vi kan implementere i vår handlingsplan allerede for 2022.

Flere konferanser

SSTT legger også mye vekt på å bidra til Hallingtreff, som denne gang arrangeres 11.-13.januar. Hallingtreff er et viktig bransjetreff, der RIN og SSTT er med som medarrangører sammen med hovedarrangør Hallingplast, og nå håper Folkedal på 300 deltakere på Vestlia Resort på Geilo.

Vi ser selvsagt også fram til den store internasjonale ISTT-konferansen i Finland 3.-5 oktober 2022. Her er det viktig at vi støtter opp når et nordisk land står som teknisk arrangør. Sverige har hovedansvar for vår egen skandinaviske konferanse, som vi da legger i tilknytning til den internasjonale konferansen. Dette vil Tomas Helenius informere nærmer om på konferansen neste uke.

 

Tekst og foto: Odd Borgestrand