SSTT-logotyp

NoDig-konferansen 2021 – Digital

Grøftefritt for vårt bærekraftige samfunn

NoDig-konferansen 2021

Grøftefritt for vårt bærekraftige samfunn

Onsdag 20. oktober, 2021

NoDig-konferansen er et viktig treff for NoDig-bransjen i Sverige og Norge, hvor vi samles for å dele kunnskap og erfaringer og inspirere hverandre. Konferansen arrangeres normalt annethvert år i Sverige og Norge. På grunn av koronaviruspandemien, blir det digital konferanse i år.

Hovedtema

  • Miljøkrav i konkurranser
  • Kumrenovering
  • Strømperenovering av vannledninger

Vi har også mye annet spennende på programmet. Se program for nærmere informasjon.


Når

Onsdag 20. oktober, 2021

Påmeldingsfrist Onsdag 13. oktober, 2021

Hvor

Digital sending (fra studio i Oslo)

Lenke til sendingen sendes ut til påmeldte deltakere tidlig på morgenen før konferansestart.

Påmelding

Deltakeravgift

SSTT-medlemmer 1.800,- (eks. mva.)
Øvrige deltakere 2.500,- (eks. mva.)
Studenter Gratis

Fakturering kan skje valgfritt i NOK eller SEK. NOK faktureres fra norsk VAT til norske firma. SEK faktureres fra svensk VAT-nummer til svenske firma. Vi ber deltakere fra øvrige land om å velge SEK i påmeldingsskjemaet.

Ved innmelding før påmelding, faktureres den rabatterte deltakeravgiften. (Gå til https://www.sstt.se/bli-medlem) Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp, faktureres kr 500,- i gebyr. Ved manglende frammøte faktureres hele deltakeravgiften.

Foredragsholdere

Program

8:30
Velkommen
Borghild T. Folkedal, SSTT
Verdien av tid
Christen Ræstad, Eget firma
Miljøkrav i bygg- og anleggsprosjekter – Oslo
Synne Sidenius, Oslo VAV
Forberedelser til miljøkrav i Danmark
Kristian Hjelm Jakobsen, NoDig Infra / Aarsleff AS Danmark
10:00
Bruk av supersuger/vakuumgraver som alternativ for å unngå graveskader på rør
Kenneth Birkeland og Inge Bergland, NORVA 24
Norsk Vann rapport 252/2020 "Kummer - Klassifisering og tilstandsvurdering"
Hans Jørgen Haugen, Asplan Viak
Kumrenovering
Jan Stenersen, TroVA
Spørsmål og paneldialog om kumrenovering
Jan Stenersen, Anette Hansen, Christian Skjæret, Svein Rune Myhre, Are Strand & Trond Havnes
Lunsj
12:30
RENVANN - utvikling av strukturell vannstrømpe med mulighet for gravefri tilkobling av eksisterende stikkledninger.
Elisabeth Hovda (Oslo kommune) & Frode Andrew Selvik (Trondheim kommune)
Ledningseiers erfaringer med og krav til strømperenovering av vannledninger
Trym Trovik, Bergen kommune
Ledningseiers erfaringer med og krav til strømperenovering av vannledninger
Johan Wallberg, Norrvatten
14:00
Bruk av NoDig gir reduksjon av utslipp og kostnader
Bjørn Solnes Skaar, NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
Norge med gigantisk investeringsbehov - Ny mulighetsstudie
Tom A. Karlsen, Cowi
Hva skjer i NoDig-verden? Innlegg fra ISTT/FISTT
Jari Kaukonen, ISTT (International Society for Trenchless Technology)
Aktuelt fra Norsk Vann og Svenskt Vatten
Kjetil Flugund (Norsk Vann) & Magnus Bäckström (Svenskt Vatten)
Hva rører seg i RIN og STVF
Reidar Kveine (RIN) & Christer Silver Holmberg (STVF)
Oppsummering og velkommen til Sverige i 2022
Tomas Helenius, SSTT
15:30
Takk for i dag!
Borghild T. Folkedal, SSTT

Flere bransjeaktører skal også ha korte videoinnslag på konferansen.

Påmelding

Faktureringsadresse


Deltakere


Valuta

Fakturering kan skje valgfritt i NOK eller SEK. NOK faktureres fra norsk VAT til norske firma. SEK faktureres fra svensk VAT-nummer til svenske firma. Vi ber deltakere fra øvrige land om å velge SEK.

Angi under kommentar om du ønsker EHF/e-faktura. Angi spesifikk informasjon som behøves ved fakturaadresse.