VA-branschens senaste tillskott flyttas till 2023

Publicerad: 1 oktober, 2021

Med Water & Wastewater lanserar Stockholmsmässan en ny efterfrågad mässa som blir en given branschmötesplats för VA-sektorn. Med ambitionen att skapa en relevant och värdefull mötesplats, har man öppnat upp för dialog för samarbete med ett brett spektrum av intressenter såsom myndigheter, branschföreningar, akademi och företag. Water & Wastewater kommer att gå av stapeln 5–7 september 2023.

Valet av plats möjliggör en hög tillgänglighet för besökare, inte minst från alla Sveriges kommuner men skapar även goda möjligheter att utveckla det internationella inslaget.

Nu står det klart att mässan flyttas fram till 2023, istället för att äga rum 2022 som initialt var planen.

- Vi har haft ”örat mot marken” en längre tid, lyssnat och spanat för att säkerställa att lanseringen blir väl timad och passar mot andra event som berör branschen över tid. Vår analys har då resulterat i beslutet att flytta Water & Wastewater till 5-7 september 2023 och därefter återkomma vartannat år, säger Peter Söderberg, projektledare, Stockholmsmässan.

- Det är välkommet att det skapas bra samlingsplatser för VA-branschen. Det händer otroligt mycket inom området idag med massiva investeringar, spännande teknisk utveckling och en ny syn på vattnets roll i samhället. Vi på Cirkulation har inte upplevt något liknande under våra 30 år, säger Erik Winnfors Wannberg, chefredaktör VA-tidskriften Cirkulation.

Water & Wastewater står för en engagerande, värdefull och angelägen branschmötesplats som erbjuder en plattform för viktiga branschfrågor, kunskapsutbyte, nya kontakter och affärer. Den skall också främja branschens position som fundamental i en hållbar samhällsutveckling.

Pressmeddelande Stockholmsmässan