Del 2: Grova fjärrvärmerör med endast en schakt i vardera änden

Publicerad: 30 september, 2021

Foto Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning

Som utlovat följer vi i denna artikel upp det pågående fjärrvärmeprojektet på Lindholmen i Göteborg. Vår första del handlade om styrd borrning, andra delen om indragningen av de grova fjärrvärmerören. Över en halv kilometer Dy 900 fjärrvärmeledning som nu är under mark efter enbart en schakt i vardera änden.

Första delen handlade om den styrda borrning som BAB Rörtryckning gjorde för att borra fram piloterna med hjälp av gyro och en styrtekniker från det holländska företaget Brownline. 

- Detta gick helt enligt plan och trots lång sträcka och relativt tight radie så träffade båda pilotborrningarna precis mitt i prick. säger Magnus Tingstrand från BAB.

Under veckorna 37 och 38 så har man förrymt och sedan dragit hem de grova fjärrvärmerören. Efter att piloterna lagts tog det tre dagar per rör för förrymning och hemdrag. Vid tillbakadragningen stod fyra mycket stora mobilkranar från Havator och höll upp de 65 ton tunga rören. Det var kranar ur det större segmentet och den första mobilkranen hade hela 400 tongs lyftkraft.

- Vid tillbakadragningen har det varit en välregisserade balett där samordning mellan Fredric Karlsson, operatör för borriggen, och de fyra mobilkranarna måste synkas minutiöst. Då det är så många och dyra resurser inblandade så blir det oerhört kostsamt om någon part inte håller sina deltider. Skulle vi till exempel inte vara redo för hemdrag när det är sagt så står mobilkranar, sugbilar och alla övriga av våran beställares resurser på full kostnad. 

- Det är heller inte lätt att avbeställa och sedan få tag på nya resurser på kort varsel. Därför är det inget alternativ att inte uppfylla de deltider man först har satt, säger Magnus Tingstrand.

- I detta projekt har den tidplan som sattes innan följts mer eller mindre minutiöst och dessutom med en borrning som ett skolboksexempel. Med andra ord har teamet på plats gjort en fantastisk insats, säger Magnus. 

- Vid en lyckad borrning så nyttjar man endast en bråkdel av riggens kapacitet, i detta fall har vi 150 tons dragkraft att tillgå, men när vi dragit hem röret så nyttjar vi endast 10-13 tons dragkraft. Hemligheten till detta är att ha bra muddretur under hela borrningen, säger Fredric Karlsson som är borroperatör på BAB sedan 22 år tillbaka och i detta projekt den som styr riggen från sin styrcontainer. 

Med muddreturer menas den lossborrade jorden som spolas längs med röret och ut i den grop där röret går ner i mark. På båda borrningarna forcerades även flera träpålar, dock utan stopp eller annan påverkan på borrförloppet.

- Schaktfria metoder väljer vi undantagsvis på stamledningar där vi har servisanslutningar, på grund av den förlorade möjligheten att ansluta kunder mot sträckan. Vi väljer främst schaktfria metoder på stamledningar där vi inte har servisanslutningar mot kunder, detta då man oftast hamnar på större djup med till exempel borrade ledningar. Dock är schaktfria metoder ofta lösningen där konventionell schaktning inte är möjlig med tanke på känsliga trafikleder, spårvägar, vattendrag och liknande. Schaktfri förläggning har förekommit vid två tillfällen tidigare i projektet i form av styrd borrning och augerborrning, säger projektledaren Christoffer Kessén från Göteborg Energi.

- Jag tror att vi kommer välja schaktfria metoder framöver i minst samma utsträckning som idag. I en stad som utvecklas och förtätas ställs vi inför nya tekniska utmaningar varje dag och vi är många som ska samsas under Göteborgs gator och torg.

 

Läs även
Del 1: Styrd borrning deletapp av fjärrvärmeprojekt

Se även video

Lindholmsallén fjärrvärme (video Magnus Tingstrand BAB Rörtryckning)

Jan Bjerkesjö